BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 październik 2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Projekt dla kobiet

W ramach projektu możliwe jest skorzystanie z bezzwrotnej dotacji do 30 000 zł wsparcia pomostowego (pomoc w wysokości 700 zł miesięcznie na opłacenie składek ZUS i innych bieżących kosztów prowadzenia firmy), jak również skorzystania ze szkoleń dot. założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wsparcia doradczego (pomoc w opracowaniu biznes planu oraz rozliczeniu dotacji i comiesięcznych transz wsparcia pomostowego).

Uczestnikami projektu mogą być kobiety: niepełnosprawne (stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Uczestniczkom zapewniamy dodatkowo: podręczniki, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi podczas realizacji zajęć grupowych, ubezpieczenie NNW, poczęstunek w trakcie szkolenia.

Dokumenty będą przyjmowane od 23 października do 22 listopada 2013 roku w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74A, I piętro w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00-16.00.

 

 Bożena Bakalarz

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-094 Lublin

ul. Lubartowska 74A, I piętro

tel. 81 710 19 20

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: