BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwiec 2014

„Droga do Samodzielności” – pomocą w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego

Osoby chorujące psychicznie a zamieszkałe w takich miejscowościach, jak: Lublin, Świdnik, Janów Lubelski, Puławy, zainteresować może, dofinansowany przez PFRON, projekt Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego pn. „Droga do samodzielności – prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi”. Jego celem jest zwiększenie samodzielności osób chorujących psychicznie poprzez przywrócenie sprawności psychicznej i zaradności życiowej oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym tych osób.

W programie projektu znajduje się oferta indywidualnych konsultacji psychologicznych (kilkanaście spotkań) i/lub wizyt domowych lekarza psychiatry – tylko terapeutycznych i/lub wizyt domowych terapeuty środowiskowego/pielęgniarki/terapeuty zajęciowego. Poniżej zamieszczam szczegółowy harmonogram przewidywanych w projekcie zajęć grupowych:

 

Poniedziałek 15.30 – Psychorysunek

 

Prowadząca: Edyta Kuśmirek – psycholog

17.00 – Grupa wsparcia – warsztaty zdrowienia

 

Prowadząca: Edyta Kuśmirek – psycholog

Ośrodek Wsparcia

„Serce” Lublin,

ul. Gospodarcza 32

Wtorek 16.00 – Trening kulinarny i gospodarstwa domowego z poczęstunkiem/ zajęcia krawieckie i rękodzieła

 

Prowadząca: Krystyna Krzanowska – terapeutka zajęciowa

Ośrodek Wsparcia „Serce” Lublin,

ul. Gospodarcza 32

Środa 16.00 – Trening umiejętności społecznych

 

Prowadząca: Barbara Michalska – terapeutka zajęciowa

Ośrodek Wsparcia „Serce” Lublin,

ul.Gospodarcza 32

Czwartek 16.00 – Psychoedukacja z elementami treningu lekowego

 

Prowadząca: Emilia Walęciuk-Warchocka – pielęgniarka

psychiatryczna

 

Ośrodek Wsparcia „Serce” Lublin,

ul.Gospodarcza 32

Piątek 15.00 – Spotkania z poezją i małą prozą

 

Prowadząca: Anna Młynarczyk

Ex Cordis Lublin,

ul. Furmańska 2

Sobota 11.00 – Grupa wsparcia dla osób z deficytami poznawczymi z 2 psychologami spośród wymienionych:

 

Barbara Grell Duda, Agata Gajewska, Blanka Mroczko, Kinga Warecka

Ośrodek Wsparcia „Serce” Lublin,

ul.Gospodarcza 32

Organizatorzy postarali się, aby strona formalna uczestnictwa w projekcie sprowadzona została do niezbędnego minimum. Beneficjentem może zostać każdy, kto:

– Dostarczy aktualne orzeczenie lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu choroby psychicznej;

– Wypełni ankietę i podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

– Podpisywać będzie listę obecności;

– Nie jest osobą uczęszczającą do WTZ, ani osobą pracującą.

Osoby zainteresowane (projekt zaadresowany jest do 150 osób) proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem projektu P. Agnieszką Kanią:

Tel. 603 451 865

lsozp.kania.agnieszka@o2.pl

Istotną może okazać się także informacja, iż istnieje możliwość rekrutacji w domu beneficjenta, zaś program proponowanych zajęć zależny będzie od jego indywidualnych potrzeb.

 Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: