BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Grudzień 2013

Droga do samodzielności

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi do udziału w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych.

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzymało ze środków PFRON dofinansowanie na realizacje zadania „Droga do samodzielności – prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi” to program mający na celu zwiększenie samodzielności osób chorujących psychicznie poprzez przywrócenie sprawności psychicznej i zaradności życiowej oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym tych osób.

 W ramach projektu stowarzyszenie oferuje:

Zajęcia grupowe:

Poniedziałek

15.30 Psychoedukacja z elementami treningu lekowego

17.00 Psychorysunek

Wtorek

16.00 Trening kulinarny i gospodarstwa domowego / Zajęcia krawieckie i rękodzieła

Środa

17.00 Trening umiejętności społecznych

Czwartek

16.30 Warsztaty zdrowienia

Piątek

15.30 Spotkania z poezją i małą prozą

Sobota

 

Projekt oferuje grupę wsparcia dla osób z deficytami poznawczymi dla osób np. po udarach  oraz indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapię krótkoterminową, wizyty domowe lekarza psychiatry, wizyty domowe terapeuty środowiskowego.

W zależności od deficytów beneficjent może skorzystać z:

wizyt domowych lekarza psychiatry – 5 wizyt x 1 godz i/lub wizyt psychologa domowych lub w siedzibie – 12x 1 godz i/lub wizyt domowych terapeuty środowiskowego, pielęgniarki 15 x 1 godz

Celem jest zwiększenie samodzielności beneficjenta, zachęcenie do skorzystania z zajęć grupowych a czasem pomoc w znalezieniu pracy w warunkach pracy chronionej.

Zajęcia grupowe  odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie,  Zajęcia indywidualne w Ośrodku Ex CORDIS  przy ul. Furmańskiej 2 (wejście od ul. Kowalskiej 6) w Lublinie.

 Warunki uczestnictwa w programie:

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu choroby psychicznej (P) i dostarczenia orzeczenia lub jego kopii lub z innej przyczyny pod warunkiem korzystania z leczenia psychiatrycznego potwierdzonego zaświadczeniem

– wypełnienie ankiety i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– podpisywanie listy obecności.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby uczęszczające do WTZ, ani osoby pracujące.

Stowarzyszenie oferuje bezpłatna pomocą w zakresie psychiatrii środowiskowej.

Wystarczy umówić się z koordynatorem projektu- najlepiej droga elektroniczną.

Kontakt w celu rekrutacji:

Agnieszka Kania 603 451 865 telefonicznie lub smsem lub na adres lsozp.kania.agnieszka@o2.pl

rekrutacja może odbywać się w domu pacjenta w obecności pracownika socjalnego lub rodziny

 

 Agnieszka Kania

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: