BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Maj 2012

Druga Konferencja Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza na Drugą Ogólnopolską Konferencję która odbędzie się 18 czerwca 2012 o godz. 10:30 w sali kinowej Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja będzie inauguracją tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (World ContinenceWeek 18-24.06) i doskonałą okazją na debatę nad problematyką leczenia nietrzymania moczu, zaopatrzeniem w środki pomocnicze oraz systemem opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi, często cierpiącymi z powodu NTM.

Potwierdzenie przybycia na konferencję prosimy zgłaszać do dnia 10 czerwca na adres mailowy zg@uroconti.pl lub telefonicznie (0-22) 462 49 14.

Program konferencji

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Obecnie posiada 8 oddziałów wojewódzkich. Organizacja zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu(NTM). Jest organizacją non-profit. Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z NTM oraz popularyzacja wiedzy na temat problemu nietrzymania moczu. Organizacja aktywnie walczy o prawa pacjentów z NTM i poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie stara się m.in. o zmianę zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz o dostęp do leczenia nietrzymania moczu dorównujący standardom europejskim. www.uroconti.org

WFIP (World Federation of IncontinentPatients)
WFIP to międzynarodowa grupa wsparcia pacjentów, która działała na rzecz i w imieniu osób cierpiących na nietrzymanie moczu (NTM). Celem organizacji jest propagowanie interesów pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu oraz wsparcie dla organizacji działających na rzecz osób z NTM. Federacja aktywnie uczestniczy w praca chwieluorganizacji międzynarodowych, takich jak: IAPO (International Alliance of Patients’ Organizations), ICS (Continence Promotion Committee of the International Continence Society), EPPOSI (European Platform for Patients Organisations, Science, and Industry), EFGCP (European Forum for Good Clinical Practice).
www.wfip.org

Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week)
Inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), która ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu, podnoszenie świadomości nt. zaburzeń związanych z NTM oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia doleczenia nietrzymania moczu. Tegoroczny Światowy Tydzień Kontynencji odbędzie się w dniach 18-24 czerwca. www.icsoffice.org

Więcej informacji na stronie www.uroconti.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: