BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Czerwiec 2014

„Drzewo mądrości”

Pod takim tytułem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej w dniach 12.05-06.06.2014 zorganizowało warsztaty artystyczne (florystyczne, muzyczne, plastyczne) promujące integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Podsumowanie projektu miało miejsce 15 czerwca 2014 podczas Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Nadrybiu.

001

002

 

003

 

Projekt realizowany był z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem głównym naszego przedsięwzięcia była działalność na rzecz wewnątrz-i międzypokoleniowej integracji osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności. Zadanie opierało się na wzajemnej wymianie doświadczeń, umiejętności i wiedzy.

 

004

 

005

 

006

 

Warsztaty psychologiczne przeznaczone były dla 3 grup po 10 osób w wieku 50+ .

Przedmiotem prowadzonych warsztatów był trening twórczości, którego celem było:

–          rozwijanie naturalnych zdolności twórczych

–          pogłębianie wiedzy o sobie

–          rozwijanie kreatywności w myśleniu

–          kształtowanie różnych perspektyw

–          ugruntowanie swojej pozycji w grupie

–          integracja grupy i lepsze poznanie się

Zajęcia warsztatowe obejmowały ćwiczenia integracyjne oraz najważniejsze zagadnienia z zakresu twórczości, kreatywności poparte różnego rodzaju zadaniami praktycznymi.

Osoby biorące udział w treningu twórczości wykazywały wysoki poziom motywacji do wykonywania przygotowanych ćwiczeń. Ponadto wszyscy chętnie współpracowali zarówno w grupach jak i indywidualnie. W czasie warsztatów okazało się, że większość Beneficjentów posiada zapomniane dotąd pasje i zainteresowania, które mimo różnych przeciwności starają się rozwijać. Osobę prowadzącą warsztaty ujęło to, że osoby po 50 roku życia, biorący udział w projekcie, mają taką energię i zapał do działania, które warto pielęgnować i naśladować.

007

 

Warsztaty plastyczne również przeznaczone były dla 3-ech 10-osobowych grup, którym każdorazowo w pracy towarzyszyli wolontariusze. Tematyka prowadzonych warsztatów dotyczyła dekorowania naczyń szklanych i tworzenie ikon ruskich techniką decoupage. Celem powyższych 2-dniowych zajęć plastycznych była:

– współpraca osób po 50 roku życia z wolontariuszami

– utrwalenie wiary w swoje możliwości

– podtrzymywanie umiejętności manualnych

– nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych

– wykorzystanie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych

– zwiększenie aktywności osób po 50 roku życia

– przełamywanie stereotypów osoby starszej jako niezaradnej, nieudolnej i nieużytecznej

Wszyscy uczestnicy wykazywali dużą aktywność podczas zajęć. Prowadzący objaśniał krok po kroku wszystkie etapy pracy. Słychać było komentarze Beneficjentów, że czują się jak małe dzieci, że nie podejrzewaliby siebie o tego typu zdolności, że niesamowitym jest tworzenie tak ładnych rzeczy. Zachwytom i pozytywnym stwierdzeniom nie było końca. Owocna okazała się również współpraca z wolontariuszami, którzy służyli swoją wiedzą i pomocą podczas każdego spotkania.

 

008

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

Na trzy 10-cio osobowe grupy zostały podzielone osoby uczestniczące w warsztatach florystycznych. 5 osób niepełnosprawnych współpracowało z 5 osobami po 50 roku życia aby stworzyć bukiety i kompozycje ze sztucznych kwiatów, własnoręcznie wykonanych kwiatów z krepiny, ozdób i innych akcesoriów. Celami dla których przeprowadzono w/w zajęcia było:

– rozwinięcie zdolności manualnych, wyobraźni, nauczenie się wytwarzania efektownych bukietów

– rozbudzenie wrażliwości plastycznej, umiejętności dobierania i korzystania z różnego rodzaju materiałów,

– wyrabianie wrażliwości na barwy, faktury i estetykę

– nauka wykonywania wszelkiego rodzaju dekoracji okolicznościowych, bukietów, stroików

– integracja między- i wewnątrzpokoleniowa.

Integracja, która nastąpiła dzięki temu doświadczeniu stała się bezcennym rezultatem projektu. Dzięki pracy jeden na jeden nastąpiło zindywidualizowane podejście do każdego Beneficjenta, ale również do każdej stworzonej pracy. Uczestnicy mogli czerpać ze wzajemnych doświadczeń, a towarzyszące warsztatom rozmowy i dyskusje zbliżały. Dzięki temu, że zajęcia trwały 3 dni wszyscy mogli twórczo i aktywnie pracować, bliżej się poznać, wymienić się swoimi doświadczeniami. Za każdym razem było coraz weselej i radośniej.

016

 

017

 

018

 

019

 

2-dniowe warsztaty muzyczne skierowane były zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i osób po 50 roku życia. 2 grupy liczyły 12 osób i jedna 11 osób. Płynące podczas grania na instrumentach perkusyjnych melodie świata i towarzyszące muzyce staropolskie przyśpiewki stwarzały sielsko – anielski nastrój sprzyjający wzajemnej integracji i tolerancji. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy mieli okazję do rozwijania koordynacji ruchowej, słuchu rytmicznego oraz doskonalenia umiejętności pracy w zespole. Stanowiły one doskonałą formę rozrywki pozwalającą na odprężenie się. Cele warsztatów:

– poznanie afrykańskich instrumentów perkusyjnych

– przedstawienie techniki gry

– poznanie historii Afryki Zachodniej i tamtejszej kultury

– nabycie umiejętności współdziałania w grupie

– oswajanie z rytmem poprzez zabawy muzyczne i ruchowe, elementy tańca

– nauka tradycyjnych rytmów z prostymi aranżacjami, improwizacja na bębnach

– wykorzystanie potencjału wiedzy osób po 50 roku życia młodszemu pokoleniu

– wytworzenie motywacji do działania

Aktywność wszystkich uczestników warsztatów sprawiła, że powstały 3 różne utwory muzyczne, które zostały zaprezentowane podczas podsumowania projektu.

 

020

 

021

 

022

 

023

 

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Nadrybiu, dzięki któremu nastąpiła integracja międzypokoleniowa, był spotkaniem podsumowującym naszą owocną współpracę. Dzieci, młodzież, rodzice, lokalna społeczność, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia spotkały się, aby wspólnie się bawić, prezentować dorobek pracy, wymieniać się doświadczeniami. Na towarzyszącej Piknikowi wystawie, zaprezentowano efekty pracy wszystkich warsztatów – różnokolorowe bukiety, fantazyjne stroiki, pracochłonne ikony, wiosennie zdobione szkło, rytmiczne aranżacje oraz wesołe przyśpiewki. Huczna zabawa, dobre jedzenie wprawiło wszystkich w wesoły nastrój. Na zakończenie projektu wręczono wszystkim beneficjentom projektu upominki w postaci czerwonych parasolek z logo programu.

024

 

025

 

026

 

027

 

028

 

029

 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni i dumni ze wszystkich uczestników projektu „Drzewo mądrości”, dzięki którym mogliśmy zintegrować środowisko osób po 50 roku życia razem z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą oraz środowiskiem lokalnym. Mądrość życiowa, którą dzielili się uczestnicy projektu była bezcennym elementem nauki, współpracy oraz motywacją do codziennej pracy. Dziękujemy Związkowi Emerytów i Rencistów z Cycowa oraz mieszkańcom gminy Cyców za życzliwość, chęć współpracy, życiową mądrość oraz aktywną integrację międzypokoleniową.

 

030

 

031

 

Na trzy sposoby możemy zdobyć mądrość:

Pierwszy: przez refleksję, i ten jest najszlachetniejszy.

Drugi: przez naśladowanie, i ten jest najłatwiejszy,

Trzeci: przez doświadczenie – i ten jest najtrudniejszy.

 

Prawdziwa mądrość jest konsekwencją w działaniu i tego trzymajmy się wszyscy. Konsekwencję działania mogli podziwiać wszyscy podczas uroczystego zakończenia realizowanego działania.

Katarzyna Płoszaj

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: