BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Kwiecień 2014

„Drzewo mądrości”

to sukces Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej. Pod takim hasłem będzie realizować zadanie w ramach konkursu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. 

ASOS

 

Wniosek o dotację na realizację zadania otrzymał wymaganą liczbę punktów i został przyjęty do realizacji.

Koło w Łęcznej aplikowało w ramach Priorytetu II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową. KIERUNEK DZIAŁANIA – WIODĄCY 3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne pokolenia.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Złożonych zostało ponad 2400ofert.

Potrzeby i oczekiwania w zakresie pomocy osobom starszym w Polsce są ogromne. W 2014 roku nastąpił wzrost o 37% złożonych ofert w stosunku do roku 2013.
Projekt wychodzi naprzeciw zaspokojeniu potrzeby empowerment, czyli „nic o nas bez nas” dotyczy integracji międzypokoleniowej uczestników.

Projekt skierowany jest do 45 Beneficjentów Ostatecznych – 15 osób niepełnosprawnych z powiatu łęczyńskiego, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających deficyt w zakresie umiejętności społecznych, wywodzący się z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej (PSOUU) oraz 30 osób starszych z terenu gminy Cyców.

 

Wspólne działanie zorganizowane dzięki janowicko – cycowskiej przyjaźni zaowocują prezentacją, podczas cyklicznej imprezy realizowanej na terenie gminy Puchaczów – Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nadrybiu. Dzięki temu będziemy mieli okazję do integracji międzypokoleniowej podczas jednoczesnego spotkania osób starszych, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Spotkanie to pozwoli przełamać stereotypy dotyczące w głównej mierze osób starszych jako nieudolnych, niepotrzebnych oraz niezaradnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 5-dniowych warsztatów dla trzech grup, udział w 1-dniowej imprezie integracyjnej podsumowującej efekty pracy działań wszystkich grup.

Wspólna realizacja zadania będzie miała charakter 4-dniowych warsztatów artystycznych (2 dni plastyczne, 2 dni – muzyczne, równolegle – 3 dni florystyczne), 1-dniowego warsztatu psychologicznego oraz podsumowującego je spotkania integracyjno-aktywizującego.

Cel główny:

  1. Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzrost aktywności 45 osób z powiatu łęczyńskiego w wieku 20-60+.

cele szczegółowe:

–          Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

–          Korzystanie z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych.

–          Zwiększenie aktywności osób starszych po 55 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie.

–          Działalność na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

–          Pogłębienie i usystematyzowanie umiejętności psychospołecznych.

–          Podtrzymanie zdolności respektowania zasad wzajemnej komunikacji i akceptacji przez osoby starsze.

–          Wprowadzenie innowacji prowadzonej w oparciu o możliwości osób starszych (stworzenie grupy samopomocowej podczas warsztatów, jedni będą pomagać drugim).

–          Przełamywanie stereotypów osoby starszej jako niezaradnej, nieudolnej i nieużytecznej.

 

„ Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać”. Cyceron

 

To, że się ma ograniczenia rani, ponieważ oznacza  bycie uwięzionym.
To co ludzi wyróżnia, to rzecz okazywania dobra w drobnostce, by móc się podzielić.

Na trzy sposoby możemy zdobyć mądrość:

Pierwszy: przez refleksję, i ten jest najszlachetniejszy.
Drugi: przez naśladowanie, i ten jest najłatwiejszy,

Trzeci: przez doświadczenie – i ten jest najtrudniejszy.

 

Prawdziwa mądrość jest konsekwencją w działaniu i tego będziemy się trzymać.

Trzymając się tej myśli nasze „Drzewo mądrości” będzie piękne, dorodne z dużą ilością owoców.

 

 M. Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: