BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 kwiecień 2016

Dwa w jednym

Dwa w jednym to nic innego jak dwie uroczystości jednego dnia.

W sobotę 23 kwietnia członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Cycowie uroczyście obchodzili „Światowy Dzień Inwalidy”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wójt Gminy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło, m.in.  Wójta Gminy -Wiesława Pikuły, zastępcy Wójta Gminy Cyców – Marty Kociuby, Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniewa Rutkowskiego, księdza kanonika Proboszcza Parafii św. Józefa w Cycowie Zbigniewa Szcześniaka, dyrektora PCPR – Elżbiety Brodzik, sekretarza starostwa – p. Kazimierza Radko, dyrektora BS w Cycowie p. Jadwigi Mazurkiewicz, przewodniczącego Rady Powiatu p. Jana Baczyńskiego vel Mróz, dyrektora GDK, przewodniczącej PSOUU w Łęcznej/kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy …

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie Mszą Święta w Kościele Parafialnym. Następnie wszystkich uczestników zaproszono do hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie na poczęstunek i część artystyczną w wykonaniu dzieci, młodzieży szkolnej (montaż słowno-muzyczny z okazji 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja), występu – grupy osób niepełnosprawnych, kapeli podpórkowej.

Spotkanie rozpoczęli:

  • gospodarz obiektu dyrektor szkoły pan Zbigniew Rutkowski,
  • przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Cycowie pan Stanisław Jamiński,

zapraszając do obejrzenia  programu artystycznego poświęconego 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i „Światowemu Dniu Inwalidy”.

Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny.    Cyceron

Był poczet sztandarowy, hymn, przypomnienie historii tamtych dni, życzenie, odznaczenia i podziękowania. Uczniowie w swoim montażu słowno muzycznym w telegraficznym skrócie przedstawili historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Naucz się na pamięć tego Kraju, takie hasło przyświecało części  poświęconej uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

 Szczęście to radość tego,

co się stało naszym udziałem.

Naszym udziałem tj. zespołu „Bębnoludy” i solisty Łukasza Liska był występ artystyczny, słowa podziękowania skierowane do organizatorów, władz samorządowych za to, że mogli być zauważeni w tym ważnym wydarzeniu. Zespół „Bębnoludy” w swojej muzycznej wędrówce wykonał melodie świata. Do jednego z utworów zaprosił gości spotkania w osobach wójta i wice wójta gminy, księdza kanonika, dyrektora szkoły, dyrektora GDK.

 „ Swoją radość można znaleźć w radości innych,

to właśnie jest tajemnica szczęścia”

                                                                                                          Georges Bernanos

Łukasz porwał swoim śpiewem wszystkich, a zaśpiewał piosenki z repertuaru folkowego, piosenki znane i lubiane. Debiutem  była piosenka „Kobiety”. Koleżanki i koledzy z zespołu „Bębnoludy” podczas występu świetnie się bawili. TUTAJ  ODNALEZIONA ZOSTAŁA RADOŚĆ.

Bardzo wiele osób, na ręce prowadzącej zespół  (Marii Lisek-Zięba) składało podziękowania za występ grupy i Łukasza. Padło bardzo wiele słów uznania i podziękowań za pracę z osobami z niepełnosprawnością. Oczywiście były życzenia długich lat życia i pracy. A występy  wprowadziły w zadumę zebranych a nawet rodziców naszych  artystów.

Kolejna prezentacja artystyczna to występ Kapeli Podwórkowej. Wszyscy wysłuchali znane i lubiane przeboje.

Zdjęcie

Wyróżnionym członkom PZERI wręczono okolicznościowe dyplomy oraz złote odznaki honorowe za szczególne zasługi dla Związku.

Zdjęcie

Przewodniczący PZERI

Frekwencja uczestników dopisała z wielką uwagą wszyscy obejrzeli część artystyczną. Spotkanie to było doskonałą okazją dla Seniorów i nie tylko, by się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczeniami, dowiedzieć się o planach działania, opłacić składki a przede wszystkim mile spędzić czas. Opuszczający salę seniorzy dziękowali za pamięć i miły dzień, co było największą nagrodą dla organizatorów.

Dzieci – młodzież szkolna, zespół „Bębnoludy” obdarowani zostali przez przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Cycowie słodyczami.

Zdjęcie


 

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Maria Lisek – Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: