BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 sierpień 2014

Dwudniowe seminarium szkoleniowe poświęcone wdrażaniu i upowszechnianiu „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Fundacja Renesans z Zamościa organizacja z lubelskiej sieci ngo „Partnerstwo i Rozwój” w ramach projektu „Nasi sprawni” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 roku organizuje dwudniowe warsztaty poświęcone Konwencji.

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznać się z Konwencją, możliwościami współpracy w jej wdrażaniu z samorządem i organami państwa oraz przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Osoby uczestniczące w szkoleniu nabiorą umiejętności monitorowania praktycznej realizacji Konwencji w swoich miejscach pracy i zamieszkania oraz prowadzenia działań strażniczych w zakresie wypełnienia Konwencji przez organy państwa.

Do udziału w szkoleniu Fundacja Renesans zaprasza: członków zarządów organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych, funkcyjnych członków grup samopomocowych, przedstawicieli samorządów oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane tą tematyką.

Warsztaty odbędą się Pensjonacie-SPA Sosnowe Zacisze w Suśćcu w dniach 18-19.09.2014 rok.

Organizujemy dojazd zbiorowy z Lublina do miejsca warsztatów i z powrotem, osobom dojeżdżającym do Lublina na miejsce wyjazdu lub samodzielnie do miejsca szkolenia z sąsiednich powiatów zwracamy koszty podróży.

Więcej szczegółów oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej Fundacji Renesans:

www.fundacja-renesans.pl

Fundacja Renesans

Zachęcamy do udziału.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: