BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Październik 2011

Działaj skutecznie! Młodzieżowa akademia lokalnych liderów

To cykl trzech szkoleń dla młodych ludzi, którzy działają włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli, zrealizowali pierwsze inicjatywy i mają apetyt na kolejne!
Szkolenia to doskonała okazja, aby:
*   rozwinąć swoje umiejętności liderskie,
*   dowiedzieć się jak skuteczniej działać w grupie i w swoim otoczeniu,
*   poznać ludzi takich jak Ty z całej Polski i
*   wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce!
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, którzy nie pozwolą Ci się nudzić!
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
Osoba, która:
*   ma od 16 do 24 lat,
*   ma za sobą pierwsze działania/projekty,
*   jest zaangażowana w działania grupy, szkoły, organizacji, klubu, itp.,
*   jest zainteresowana podejmowaniem działań na rzecz innych,
*   jest ciekawa innych ludzi i ich doświadczeń oraz gotowa do dzielenia się swoim doświadczeniem,
*   jest chętna do refleksji nad własnym doświadczeniem,
*   chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności związane z byciem liderem.
UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji/grupy młodzieżowej.
UWAGA! Zgłoszenie jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wszystkich trzech częściach Akademii. Nie ma możliwości brania udziału tylko w pojedynczych modułach.

JAKA BĘDZIE TEMATYKA SPOTKAŃ?
Spotkanie 1 .”Ja jako lider” 11-15 stycznia 2012 r.
Między innymi dowiesz się:
*   co jeszcze musisz zrobić, aby być skutecznym liderem,
*   jak organizować pracę zespołową,
*   jak dbać o skuteczną komunikację.
Spotkanie 2 – „Ja w środowisku” 20-25 marca 2012 r.
Między innymi dowiesz się:
*   jak badać lokalne potrzeby,
*   jak budować współpracę w środowisku lokalnym,
*   jak mobilizować i organizować swoją grupę wokół wybranych celów.
Spotkanie 3. „Ja w działaniu” 5-10 czerwca 2012 r.
Między innymi dowiesz się:
*   jak planować działania odpowiadające na potrzeby lokalne,
*   na czym polega praca metodą projektu (wyznaczanie celów, planowanie działań, planowanie budżetu, określanie rezultatów i wskaźników, zarządzanie realizacją projektu, ewaluacja),
*   co oferuje Program .Młodzież w działaniu. oraz inne programy wspierające młodych ludzi.
GDZIE?
Ośrodek szkoleniowy w Konstancinie koło Warszawy
JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WARSZTATÓW?
Zgłoszenie należy przysłać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line najpóźniej do 30.11.2011 do godz. 23.59. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy telefoniczne. Ostateczną listę uczestników Akademii ogłosimy 19.12.2011.
UWAGA! W przypadku udziału w Akademii osób niepełnoletnich organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu.
KTO POKRYWA KOSZTY?
Narodowa Agencja Programu .Młodzież w działaniu. pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem (wyżywienie, zakwaterowanie, udział w szkoleniu).
Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.
Jeśli koszt dojazdu na szkolenie będzie stanowił przeszkodę we wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów, jednak w dalszym ciągu będzie musiał pokryć koszt transportu lokalnego, np. dojazd na dworzec.
Ewentualne pytania należy kierować na adres: mpaszkowska@frse.org.pl.

Zapraszamy!
Magdalena Paszkowska
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Program „Młodzież w działaniu”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 22 46 31 416, fax: 22 46 31 025

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: