BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Październik 2012

Dzień Białej Laski we Włodawie

Maria Wołoszun – prezes włodawskiego koła Polskiego Związku Niewidomych o spotkaniu.

Włodawskie koło terenowe Polskiego Związku Niewidomych w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie tradycyjnie już 17. października br. obchodziło Dzień Białej Laski. Spotkanie jednocześnie było połączone z realizacją zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Poprawa jakości życia osób z dysfunkcją wzroku poprzez szkolenie grupowe z zakresu samoobsługi i wykonywania czynności dnia codziennego z wykorzystaniem pomocniczego sprzętu rehabilitacyjnego”, którego beneficjentami byli członkowie koła z Włodawy. Środki na ten cel w wysokości 2 tys. zł przeznaczył Urząd Miasta we Włodawa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Głównym założeniem projektu było wykreowanie umiejętności, jaką jest samodzielne radzenie sobie w codziennym życiu. Uczestnicy projektu zdobywali te zdolności przygotowując posiłki przy wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego, którego prezentacja miała także miejsce podczas spotkania.

Uroczystość zorganizowana w Młodzieżowym Domu Kultury zgromadziła przedstawicieli władz lokalnych i instytucji, jak i członków koła. Wśród gości znaleźli się: Starosta Miasta Włodawa – Wiesław Holaczuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – Zbigniew Woszczyński, dyr Młodzieżowego Domu Kultury – Marek Wójciga, dzięki którego uprzejmości spotkanie mogło odbyć się w sali widowiskowej MDK-u, przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Joanna Pogonowska, Małgorzata Poprawska z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej – Barbara Litwiniuk.

Na ręce prowadzącej spotkanie, Prezes włodawskiego koła PZN we Włodawie Pani Marii Wołoszun, zaproszeni goście złożyli kwiaty, upominki oraz słowa wsparcia i najlepsze życzenia. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił zaprzyjaźniony z kołem zespół „Kresowianki” i Pani Teresa Maria Ciodyk, która zaprezentowała wiersze swojego autorstwa.
Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto niewidomych i niedowidzących jest obchodzone 15 października już od 1964 roku (w Polsce od 1993 roku). Celem obchodów jest uświadomienie społeczeństwa, opinii publicznej i władz odnośnie problematyki osób niewidzących i niedowidzących. Polski Związek Niewidomych jest największą organizacją w Polsce zrzeszającą osoby niewidome oraz słabowidzące i działającą na ich rzecz, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Swoim celem uczynił pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

TRW

Źródło: Twoje Radio Włodawa

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: