BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Październik 2011

Dzień białej laski we Włodawie

,,Chcemy być samodzielni i czynnie brać udział w życiu społecznym bez konieczności nadmiernej wrażliwości czy współczucia”. Takie były, najczęściej wymieniane, słowa na uroczystości, w dniu 19 października, w Kole PZN we Włodawie.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciel Burmistrza Włodawy pani Joanna Pogonowska, Wicestarosta powiatu pan Edward Łągwa, przedstawiciele Biura Karier dla osób Niepełnosprawnych pani Janina Klimczuk i pan Artur Koch, przedstawicielka Powiatowego Ośrodka Wsparcia Przystań pani Dorota Wieczorek oraz gospodarz obiektu Młodzieżowego Domu Kultury pan Marek Wójciga. Uroczystość rozpoczęła i prowadziła Prezes Koła Pani Maria Wołoszyn. Najważniejsi goście, ponad 40 osób, to osoby niewidome i słabowidzące z terenu całego powiatu włodawskiego. Zebrani goście w swoich wystąpieniach docenili Zarząd Koła za działania na rzecz integracji społecznej swoich członków, składali życzenia dalszych sukcesów w pracy aktywizacyjnej oraz wręczali dyplomy i listy gratulacyjne.

Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego ,,Kresowianki” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego, który wykonał wiele piosenek. Wysłuchano także recytacji własnych utworów poetyckich pani Teresy Ciodyk, w tym wiersz specjalnie napisany na tę okazję (w załączeniu). Poza oficjalnymi wystąpieniami, kwiatami, życzeniami
i strawą duchową, była także strawa dla ciała.

Międzynarodowy Dzień Niewidomych, 15 października, zwany także jako Dzień Białej Laski, obchodzony jest od 1993 roku, kiedy to uchwaliła go Europejska Unia Niewidomych. Celem obchodów tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niewidomych oraz słabowidzących.

Dlaczego to właśnie biała laska stała się symbolem niewidomych?

Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany, ale pewnego razu na swojej drodze spotkał ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie
i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad, jaką otrzymał od żołnierza była następująca: „Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy.” Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi
i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską. Po pewnym czasie stwierdził jednak, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych, dlatego wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna
i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.

Potrzebę niesienia zorganizowanej pomocy niewidomym dostrzegał już w XIII wieku król Francji Święty Ludwik IX, który w Paryżu ufundował schronisko dla ociemniałych uczestników 7. wyprawy krzyżowej. W tym samym mieście, w 1784 roku powstała pierwsza w świecie szkoła dla niewidzących, założona przez francuskiego językoznawcę Valentina Haueya.

Polski Związek Niewidomych, który obchodzi w tym roku 60-lecie swego istnienia, pod hasłem „Osoby niewidome w kulturze – PZN 2011″. Powstał z połączenia dwóch odrębnych stowarzyszeń – Związku Niewidomych RP i Związku Ociemniałych Żołnierzy
w 1951 roku. Oddziały PZN obejmują swym zasięgiem cały kraj – w każdym z 16 województw działa okręg PZN, funkcjonuje również ponad 360 kół terenowych.

Liczbę  osób niewidomych i słabowidzących szacuje się w Polsce na 80 do 100 tys. Ponadto ok. 500 tys. osób ma problemy ze wzrokiem, które mocno ograniczają ich swobodę.

PZN należy do Europejskiej, a także Światowej Unii Niewidomych. Ta ostatnia organizacja reprezentuje około 180 milionów osób. Jej najważniejszym celem na najbliższe lata jest upowszechnienie oświaty i dostępu do książek dla niewidomych i słabowidzących dzieci. Obecnie jedynie 5 procent wszystkich publikowanych na świecie książek jest przystosowanych dla niewidomych.

Janina Klimczuk,
koordynator projektu Biuro Karier

,,DZIEŃ BIAŁEJ LASKI”

Dziś jest święto białej laski

więc prosimy o oklaski ….

A dlaczego?

Więc Ci powiem

mój kolego …

Że to są uznania brawa

za to że się nie poddają

że ten świat jest

dla nich inny

to i tak go takim

jaki jest

kochają.

Że potrafią sobie radzić

i poruszać się w tym mroku

że na twarzy mają zawsze

zapisany spokój.

I choć trudne życie jest

przy nich zawsze wierny pies

i biała laska trwa

do końca każdego ich dnia.

A i w nocy wiernie strzeże

Anioł Stróż niewidomego

Ciebie mnie tego i  tamtego …

Może po to ociemniali są

by nie widzieć zła

i nie iść drogą tą …

Może ich świat

jest piękniejszy

i czystszy od tego

świata widzialnego?

Innego …

Więc dlatego bijmy

brawa im

mój kolego …

I życzymy im

wszystkiego najlepszego …

,,Dziwny jest ten świat …”

Teresa Ciodyk


 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: