BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 maj 2018

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Milanowie

10 maja 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Milanowie Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie obchodził Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zdjęcie

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ma on na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności.

Tego dnia w wielu miastach Polski odbywają się marsze i różnego rodzaju festyny. Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie 10 maja 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Milanowie, pod honorowym patronatem J.E. Ks. Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, obchodził Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w sposób szczególny.

Zdjęcie

Zaproszonym gościom ze szczebla samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, księżom, dyrektorom i kierownikom instytucji współpracujących z WTZ, sponsorom i przyjaciołom, zaprezentowały się jednostki pomocowe skupione przy Caritas Diecezji Siedleckiej. Na przygotowanych stoiskach informacyjno-promocyjnych Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Białej Podlaskiej, Kisielan, Parczewa, Siedlec, Skórca), Środowiskowy Dom Samopomocy z Białej Podlaskiej, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego z Parczewa (Klub Seniora) oraz Świetlica Socjoterapeutyczna z Parczewa, prezentowały prace wykonane w trakcie zajęć i przybliżały zainteresowanym charakter misji, którą prowadzą. O misji Caritas diecezjalnej powiedział zgromadzonym Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Paweł Wojdat. Zwrócił on uwagę na godność osoby ludzkiej na każdym etapie życia, a także na radość i ciepło, które przekazują nam podczas wspólnej pracy, rozmów i przebywania. W czasie prezentacji multimedialnej Pani Monika Rybaczewska – koordynator Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej, przedstawiła programy i akcje jakie prowadzi Caritas Diecezji Siedleckiej.

005

Przed tak zacną widownią, wystąpili uczestnicy WTZ z Parczewa w inscenizacji opowiadania Bruno Ferrero „Mały, samotny Król”. Ta piękna metafora ludzkiego życia opowiada o smutku i samotności, gdy mimo sukcesów zawodowych, w naszym życiu nie ma osoby, przyjaciela, który nas wspiera, a my możemy się z nim dzielić. Opowieść jednak kończy się szczęśliwie, a potęga marzeń i przyjaźni pokonuje nawet zły los.

Zdjęcie

Zgromadzeni goście w trakcie aukcji prac, wykonanych w trakcie zajęć terapeutycznych, wsparli działalność WTZ w Parczewie. Działalność tę wsparli także sponsorzy, którzy włączyli się w organizację spotkania tj. Monika i Grzegorz Howorus z firmy G.Hotel z Parczewa oraz Mariusz Czuryło z Cukierni „Markiza” w Milanowie. W przygotowania do imprezy włączyli się Urząd Gminy w Milanowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Cennym darem przekazanym na rzecz placówki przez radnego powiatowego okazała się kosa spalinowa, która posłuży do pielęgnacji zieleni w parku.

Organizacja tego typu spotkań jest bardzo ważna, ponieważ przybliża środowisku specyfikę działalności placówek na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwraca uwagę na ich potrzeby i problemy, a także wskazuje ogromną potrzebę wsparcia wszelkich działań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną przez różnego rodzaju instytucje pomocowe, oświatowe i kulturalne.

no images were found

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: