BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 maj 2015

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W Tomaszowie Lubelskim uroczyście świętowano Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ulicami miasta przeszedł pochód zorganizowany przez tomaszowski Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

Dzień Godności 1

Aktualnie w Polsce funkcjonują 124 koła tego stowarzyszenia obejmując różnymi formami wsparcia i pomocy 85 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Tomaszowie Lubelskim stowarzyszenie prowadzi pięć placówek, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Niepubliczną Szkołę Specjalną, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wparcia oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona przez księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, przyjaciele i dobroczyńcy Koła oraz osoby niepełnosprawne, ich rodziny i znajomi. Ksiądz biskup zwracając się do przybyłych wygłosił wykład o miłości względem bliźniego. Zaznaczył przy tym, że ogrom serdeczności i poświęcenia jakie wkładają w swoją pracę osoby wspierające niepełnosprawnych zasługuje na szczególne uznanie.

„Wy trwacie w miłości w szczególny sposób – w taki, że wprawiacie innych w podziw. Uśmiech, cierpliwość i serdeczność, to pomaga przybliżyć się do Boga.”  — mówił ks. bp Mariusz Leszczyński

Po mszy, spod kościoła Najświętszego Serca Jezusa wzdłuż ulicy Lwowskiej, wyruszył marsz jedności z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy z hasłami wsparcia i kolorowymi balonikami okrążyli Rynek udając się następnie pod Tomaszowski Dom Kultury. Ulicami przeszły setki osób. Udział w nim wzięły hufce harcerskie, dzieci i młodzież z tomaszowskich szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy miasta. Przemarszowi akompaniowała Dęta Orkiestra Straży Pożarnej.

Dzień Godności 2

„Ten marsz to zwrócenie uwagi Świata na osoby niepełnosprawne, żeby uczył się wrażliwości służąc razem z nimi.”   — dodał biskup Leszczyński.

Dzień Godności 3

Korowód ruszył pod hasłem „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” akcentując w ten sposób, że osoby z niepełnosprawnością są często niesłusznie ignorowane i dyskryminowane w życiu społecznym. Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną mają uświadomić, że niepełnosprawność w niczym nie pomniejsza godności człowieka i nie może ograniczać jego udziału w życiu społecznym.

Dzień Godności 4

Dalsze uroczystości odbyły się w Tomaszowskim Domu Kultury. Część artystyczną zrealizowali członkowie zespołów złożonych z osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Zaprezentowały się zespoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespół Przyjaciele PSOUU, Meteor Zamość oraz Zespół Pieśni i Tańca Roztocze.

Prezes Koła, Pani Stanisława Raczkiewicz dziękując zebranym przypominała, że potrzeba zmian w przepisach prawnych by niepełnosprawni mogli w pełni realizować swoje możliwości. Zmiany te powinny być oparte o Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz realizowane na wszystkich szczeblach samorządowych. Przy wsparciu władz możliwe będzie również utworzenie w Tomaszowie Centrum Wspierająco-Aktywizującego Osoby Niepełnosprawne.

no images were found

Krzysztof Matyjaszek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: