BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 kwiecień 2017

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim w związku z obchodzonym przez nasze Stowarzyszenie Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w obchodach w dniu 10 maja 2017 r. tj. w środę o godz. 10.00. 

Celem tej uroczystości jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz podmiotów odpowiedzialnych za jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną na to, że niepełnosprawność nie pomniejsza ich godności, że przysługują im wszystkie prawa na równi z innymi obywatelami, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do tworzenia przyjaznej im atmosfery i powinniśmy kształtować w sobie postawę akceptującą, a środowisko lokalne czynić gotowym do tego, by osoby te mogły w nim, na miarę swoich możliwości żyć aktywnie i godnie.

Program uroczystości:

10:00 Msza Święta w Kościele NSJ w Tomaszowie Lubelskim odprawiona przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Mariana Rojka.

11:00 Przemarsz ulicami miasta pod Tomaszowski Dom Kultury.

12:00 Koncert w TDK w wykonaniu zespołów artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

13:30 Uroczyste zakończenie obchodów.

 

Stanisława Raczkiewicz

Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

PSONI w Tomaszowie Lubelskim

ul. Słowackiego 7b

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 22 71

tel./faks. 84 665 89 03

zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

www.psonitomaszow.pl

Przypominamy obchody Dnia Godności w Tomaszowie Lubelskim w poprzednich latach:

 www.niepelnosprawni.lublin.pl/dzien-godnosci-osoby-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: