BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Czerwiec 2011

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Już po raz trzynasty Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie zorganizowało Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Rano 14 czerwca o godzinie 9 w kościele O.O. Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu odprawiono mszę, następnie o 10 na Placu Litewskim przywitała gości i wszystkich uczestników przewodnicząca lubelskiego koła p. Małgorzata Batorska.

Celem takiej imprezy jest pokazanie, że w naszym społeczeństwie funkcjonują też osoby niepełnosprawne intelektualnie, włączenie ich w aktywne życie społeczne oraz integracja z otwartym środowiskiem.

Festyn uświetnili występami niepełnosprawni artyści, m.in. Łukasz Lisek z Łęcznej, Katarzyna Kozdra i grupa wokalna „To My” ze Świdnika, Seweryn Mokrzycki z „Grupą Don Wasylo i Cygańskie Gwiazdeczki”, dziecięcy zespół „Zwierciadło” i zespół „Felindersi” z Lublina.

Swoje prace wystawiali uczestnicy WTZ w Janowicy, WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie, WTZ przy PSOUU Koło w Lublinie, WTZ „Misericordia” w Lublinie, WTZ w Nałęczowie, WTZ przy PSOUU Koło w Świdniku, WTZ Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej, WTZ przy SOSW nr 1 w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent” w Lublinie.

Przypadkowi przechodnie często zatrzymywali się i z ciekawością oglądali artystyczne dzieła, można było nie tylko podziwiać, ale i kupić piękne rękodzielnicze prace.

Na festynie osoby z niepełnosprawnością intelektualną pokazały, że są bardzo utalentowane i twórcze.

Tekst: Kazimierz Adomat
Zdjęcia: Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: