BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 grudzień 2015

Dzień Osób Niepełnosprawnych w Krzemieńcu na Ukrainie

W niedzielę 6 grudnia 2015 roku w Krzemieńcu na Ukrainie celebrowano Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji Tarnopolski Obwodowy Fundusz Charytatywny „Żyj z nadzieją” zorganizował koncert oraz upominki dla ponad 400 osób niepełnosprawnych z rejonu krzemienieckiego.

Prezes Funduszu Ałła Andrushchuk w ten wyjątkowy sposób przypomniała lokalnemu społeczeństwu o obecności osób niepełnosprawnych i ich przynależności do narodu ukraińskiego. Niestety ze względu na utrudnienia wynikające ze złej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz dużego ubóstwa rejonu wiele z zaproszonych osób niepełnosprawnych nie mogło przyjechać. Pomimo to sala koncertowa w Domie Kultury w Krzemieńcu zapełniła się po brzegi.

Sala koncertowa Domu Kultury w Krzemieńcu

Pani Ałła Andrushchuk jest Nam (Lubelskiemu Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki) dobrze znana ze współpracy przy realizacji projektu „Dla nadziei jutra”, który został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w kategorii  „społeczeństwo obywatelskie”. Więcej o tym projekcie na stronie www.lfoon.lublin.pl. Nasza obecność w Krzemieńcu w tym szczególnym dniu nie była przypadkowa, a wynika z naszych bardzo dobrych relacji i planów na rozwój infrastruktury rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w rejonie Krzemienieckim. Gdyż celem priorytetowym Funduszu „Żyj z nadzieją” jest utworzenie centrum rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Krzemieńcu.
Prezes Funduszu Pani Ałła Andrushchuk

(Prezes Funduszu – Ałła Andrushchuk)

Swoją obecność na koncercie zaznaczyła również mniejszość polska przede wszystkim w postaci Pani Jadwigi Gusławskiej zasłużonej działaczki Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu (Krzemieniec był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Nadal posiada głębokie polskie korzenie). Więcej o organizacjach polonijnych na Ukrainie można przeczytać na stronie www.luck.msz.gov.pl.

Wydarzenie poprowadziła Pani Vira Dmytruk, członek Funduszu „Żyj z nadzieją”.

Vira Dmytruk

Pełnosprawni i niepełnosprawni artyści z rejonu krzemienieckiego dostarczyli zgromadzonym gościom dużą dawkę radości. Zaśpiewali soliści, były pokazy recytatorskie i taneczne, zagrano na różnych instrumentach oraz przemawiali zaproszeni goście. Miłą odmianą była dla mnie tradycyjna ukraińska muzyka, po którą artyści sięgali najczęściej. Słowa płynące z ich ust brzmiały bardzo znajomo, lecz troszeczkę inaczej. Ten kto miał okazję być na Ukrainie zapewne nie ma już problemu z podstawowym komunikowaniem się. W moim przypadku było podobne. Podczas mojego kolejnego pobytu na Ukrainie konwersacja z tamtejszą ludnością to żaden problem. Wystarczy używać języka polskiego który jest tutaj mile słyszany, posiłkować się językiem angielskim i zasłyszanymi wyrazami z języka ukraińskiego – to wystarczy. Dlatego też w tą niedzielę w Domu Kultury Krzemieńca nie byłem jedynie obserwatorem wydarzenia, ale również jego uczestnikiem. Zaproszeni goście poruszali kwestię problemów osób niepełnosprawnych oraz przede wszystkim rozwoju infrastruktury rehabilitacyjnej w rejonie krzemienieckim, która tutaj nie istnieje. Potrzeby osób niepełnosprawnych na tych ziemiach są ogromne i to nie tylko w ich dostępie do infrastruktury rehabilitacyjnej, ale również pod kątem światopoglądowym.

Na zakończenie rozdano prezenty ufundowane przez organizacje społeczne, władze miasta, darczyńców i sponsorów. Losowanie nazwisk pomogło sprawiedliwie rozdzielić najwartościowsze dary pomiędzy najbardziej potrzebujących. Po koncercie obdarowano pozostałe osoby niepełnosprawne.

Losowanie prezentów

Następnego dnia Pani Ałła osobiście rozwoziła dary do nieobecnych na koncercie osób niepełnosprawnych, dzięki czemu ci poczuli, że ktoś o nich pamięta i chce ich dobra. Pomimo bardzo złej infrastruktury dróg lokalnych Prezes Funduszu „Żyj z nadzieją” docierała do kolejnych, odizolowanych osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań Pani Ałła miała okazję wysłuchać problemów z jakimi zmagają się osoby starsze, rodzice osób niepełnosprawnych i same osoby niepełnosprawne. Słuchaliśmy również ciekawych historii z życia tutejszej ludności i nie zawsze były to smutne historie, ponieważ ludzie są tutaj otwarci, radośni i bardzo potrzebujący.

Autor i zdjęcia: Paweł Limek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: