BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Maj 2014

Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych w ZUS

21 maja 2014 r. we wszystkich oddziałach ZUS zorganizowany zostanie dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do ZUS Oddział  w Lublinie na ul. T. Zana 36-38C.

W Lubelskim oddziale  ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Eksperci będą udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej oraz informacji dotyczących efektywnego poszukiwania pracy.

Pracownicy PFRON poinformują również o różnych formach dofinansowania ze środków Funduszu oraz możliwości uczestnictwa w realizowanych przez Fundusz projektach.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW