BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 wrzesień 2016

Dzień otwarty w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień otwarty w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 1.

Uroczystość odbędzie się dnia 22.09.2016 roku o godzinie 10:00. W programie m.in. prezentacja multimedialna ośrodka; zapoznanie z funkcjonowaniem placówki – zajęcia otwarte- grupowe i indywidualne; konsultacje z  psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, instruktorem terapii zajęciowej, pracownikiem socjalnym. Można będzie również obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży.

Sylwia Guźdź

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin

Tel. 81 466 55 68

www.doa.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: