BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Maj 2013

Dzień Otwarty w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji organizuje 13 maja w godzinach 10.00-16.00 w Biurze Regionalnym w Lublinie Dzień Otwarty. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych osób będą pracownicy fundacji udzielający odpowiedzi na pytania związane z możliwością udziału w projektach, których wspólnym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami:
1) Aktywność dla wszystkich
2) Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
3) Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy
4) Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy
5) Kompleksowa aktywizacja społeczna dziecięca w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim

Wszystkie projekty skierowane są do osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest możliwość również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biuro Regionalne w Lublinie
Al. Kraśnicka 127/129 (II piętro w budynku Famiko-Bud)
20-718 Lublin
tel. 81 526 10 24
biuro.lubelskie@far.org.pl
www.far.org.pl

Fundacja zapraszamy zarówno osoby zainteresowane udziałem w projekcie jaki i wszystkich, którzy w swoim otoczeniu mają osoby niepełnosprawne i chcieliby  im pomóc.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: