BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Marzec 2012

Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w powiecie lubelskim zaprasza na „Dzień otwarty”, który odbędzie się 29 i 30 marca przed południem. Ze względów organizacyjnych dyrekcja placówki prosi o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do poniedziałku 26 marca, telefonicznie pod numer 81 511 60 01.

Propozycja jest kierowana do uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, uczniów szóstych klas szkoły podstawowej, a także trzecich klas gimnazjów oraz ich rodziców i nauczycieli. Osoby, które zechcą skorzystać z tej oferty będą mogły m.in. obejrzeć pracownie i sale dydaktyczne, zwiedzić internat oraz porozmawiać z nauczycielami….

Więcej na www.ias24.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: