BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 luty 2015

Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

W poniedziałek 9 marca w Szkole Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie o godz. 9.30 rozpocznie się dzień otwarty.

Rodzice przyszłych uczniów zapoznają się z ofertą szkoły, spotkają z nauczycielami, a dzieci będą miały wspaniałą zabawę, bo i dla nich przygotowano specjalne atrakcje.

Szkoła przyjmuje dzieci z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym m. in. autyzmem. Każdy z nowych uczniów będzie miał przygotowany indywidualny programy edukacyjny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, m. in. Weroniki Sherborne, Marii Montessori, Alfreda Tomatisa, Marianny i Christophera Knillów, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji (piktogramy, Makaton, symbole PCS itp.). Po lekcjach dzieci uczestniczą w licznych zajęciach rewalidacyjnych, wspierających rozwoju dziecka (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia psychoedukacyjne, muzykoterapia, integracja sensoryczna).

Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie przedmiotowe i gabinety specjalistyczne, m.in. gospodarstwa domowego, ceramiczną, pracownię technik różnych, plastyczną, muzyczną, salę doświadczania świata, salę integracji sensorycznej, gabinety logopedyczne, salę do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, salę gimnastyczną. Na miejscu jest pomoc pedagoga, psychologów i opieka pielęgniarska

Klasy są małe, nie liczniejsze niż 8 uczniów. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie stają się gimnazjalistami w Gimnazjum nr 21. Ta zmiana w ich przypadku wiąże się jedynie ze zmianą tabliczki na drzwiach ich klasy. Nadal rano przychodzą do tej samej klasy, gdzie czeka na nich ta sama wychowawczyni.

Budynek szkolny dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły. Przed i po zajęciach bawią się w świetlicy, w równie małych grupach. W ośrodku jest też stołówka. Dzieci spoza Lublina mogą zamieszkać w internacie.

Szkoła oferuje liczne zajęcia dodatkowe, jak zielone szkoły, wycieczki, hipoterapię, dogoterapię, zajęcia na basenie, letnie i zimowe turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych miejscach.

Więcej informacji pod numerem 81 744 47 07

SOSW2.dni_otwarte

Rafał Szostak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: