BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 czerwiec 2015

Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

10.06.2015r. odbyło się uroczyste otwarcie imprezy pt. „Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie”. Na spotkanie przybyli zaproszeni uczniowie i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Krasnymstawie. Do zgromadzonych uczestników spotkania słowo  wstępne wygłosił Jerzy Weremko, następnie głos zabrał Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórski, który w swoim wystąpieniu przybliżył działalność placówki na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Pierwszą cześć spotkania zakończyła się prelekcją psychologa Pani Katarzyny Gruszczyńskiej, która zapoznała zgromadzonych z metodami i formami pracy w warsztacie terapii. W czasie prelekcji wszyscy mogli zobaczyć prace wykonane przez uczestników WTZ oraz wysłuchać ich wypowiedzi na temat zastosowanych technik artystycznych i rzemieślniczych.

Druga cześć spotkania opierała się na integracyjnych warsztatach przygotowanych przez instruktorów w poszczególnych pracowniach działających w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie wspólnie z uczestnikami WTZ-tu wykonywali zadania, których efektem końcowym był gotowy produkt. W pracowni gospodarstwa domowego wykonano  pyszne kanapki i napoje. Piękne dzieła sztuki i przedmioty dekoracyjne wykonano w pracowni plastycznej, rękodzieła artystycznego, krawieckiej, poligraficznej, wyzwalania aktywności i technicznej. Uzdolnieni artystycznie oraz posiadający dużą wiedze z projektowania graficznego uczestnicy i uczniowie wykonali w pracowni sztuk wizualnych efektowny napis w technice 3D.  Na zakończenie imprezy zaproszeni goście otrzymali broszurki reklamowe oraz wzięli udział we wspólnym posiłku, który przygotował pracownia gospodarstwa domowego.

no images were found

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: