BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Maj 2012

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

W miesiącu obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, 30 maja 2012 r. w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w godzinach 9:00-14:00.

1. Dyżury specjalistów – indywidualne poradnictwo dla osób, które odwiedzą ZUS
godz. 9.00-14.00
sala emerytalno-rentowa Oddziału ZUS w Lublinie, ul. Zana 36

Dyżurują przedstawiciele:
– Narodowego Funduszu Zdrowia
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dodatkowo w zakresie rehabilitacji leczniczej)
– Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

2. Forum Ekspertów
godz. 11.00
sala konferencyjna (na parterze) Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23

Panel prelekcji zaproszonych instytucji połączony z dyskusją o aktualnych problemach niepełnosprawnych. Spotkanie skierowane do przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i fundacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i wspomagających je w codziennym życiu.
Do udziału w panelu zaproszeni m.in: Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Lublinie dr Jacek Zmysłowski,  pełnomocnik prezydenta Lublina ds. niepełnosprawnych pani Joanna Olszewska, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Państwowej Inspekcji Pracy.

Małgorzata Korba
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Lublinie
tel.:       81 535 7606
kom.:    502 007 776
e-mail:  korbam@zus.pl

Informacja na strony ZUS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: