BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 październik 2018

Dzień Seniora

Zarząd Oddziału Rejonowego w Cycowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sobotę 6 października uroczyście świętował Dzień Seniora.

Zdjęcie1

Świętowanie związkowcy rozpoczęli uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym, liturgia była sprawowana w intencji wszystkich żyjących i nieżyjących rencistów, emerytów, przyjaciół, sympatyków. Z rozważania nad ewangelią tego dnia: „Jezus uświadamia mi, że jestem prawdziwym szczęściarzem. Oczami wiary widzę codziennie Boga w sakramentach, słyszę Go w Słowie, w wydarzeniach. Czy potrafi ę się tym wewnętrznie cieszyć?”

Po liturgii mszy świętej wszyscy udali się do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, do nowo wybudowanego Przedszkola Samorządowego gdzie Prezes Związku Stanisław Jamiński i gospodarz obiektu, dyrektor szkoły Zbigniew Rutkowski powitali wszystkich przybyłych na wspólne świętowanie.

Zdjęcie2

Nowy budynek przedszkola

Dzień Seniora uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.

Zdjęcie3

Kolejnym punktem programu było omówienie przez koordynatora projektu „Wiekowi = Przebojowi!” Marię Lisek-Ziębę celów projektu i zadań do zrealizowania. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12  RPO WL 2014-2020 skierowany jest do 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Realizator projektu Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, realizowany do 30.04.2019 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Realizacja projektu przyczyni się do zachęcenia osób starszych  do udziału w życiu społecznym a cykliczność i różnorodność zajęć wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawi jakość ich życia.

Oferowane zajęcia ramach projektu:

 1. aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne od 10.2018-04.2019;
 2. stacjonarne: doradcze, edukacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne, od 10.2018-04.2019 w tym wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona;
 3. panel profilaktyki zdrowotnej- fizjoterapia, masaż, lekarz;
 4. wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;
 5. z gimnastyki, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Dzień Seniora to okazja do podziękowań. Zasłużeni działacze związku zostali odznaczeni medalami oraz uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.

Zdjęcie4

Oczywiście nie zabrakło poczęstunku – słodkiego co nieco, owoców, napoi i wspaniałej atmosfery. W rytmach muzyki disco polo w wykonaniu ucznia szkoły wszyscy spożywali przygotowane przez pracowników szkoły pyszności.

Zdjęcie5

W trakcie spotkania stworzył się duet i wszyscy mogli podziwiać kunszt wokalny dwóch solistów (do ucznia szkoły dołączył uczestnik WTZ Łukasz).

Zdjęcie6

W uroczystości wzięli udział m.in.:

 1. Wiesław Pakuła – Wójt Gminy Cyców;
 2. Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego;
 3. Kazimierz Radko – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Łęcznej;
 4. Ksiądz  proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Cycowie – Zbigniew Szcześniak;
 5. Prezes BS w Cycowie;
 6. Maria Lisek-Zięba – PSONI Koło w Łęcznej;
 7. Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie;
 8. Elżbieta Sadowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie;
 9. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;
 10. Sylwia Kawalec – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Cycowie.

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Nikt nie wymagał, ale my od siebie wymagamy i dziękujemy.

W czasie tego spotkania było też podziękowanie przewodniczącej Zarządu Koła PSONI w Łęcznej skierowane do wszystkich rencistów, emerytów, władz samorządowych, uczniów szkoły i jej pracowników za włączenie się i zebrane środki finansowe w ramach Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Na wydzielone konto zebrano 66 000,00 zł co stanowi 1,5 km dobra.

Wśród szkół najbardziej aktywny okazał się Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie.

„Istnieje naprawdę tylko jedna radość, obcowania z ludźmi”.

M.Lisek-Zięba

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: