BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 kwiecień 2016

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

W dniu 29 kwietnia 2016 r., z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka, odbędą się już po raz piąty uroczyste obchody Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.

Początek o godzinie 11.00 – Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie uczestnicy przejdą w barwnym Korowodzie Międzypokoleniowym pod Zamek Lubelski, gdzie wspólnie utworzą „Most Pokoleniowy”.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w tej uroczystości, całe rodziny, dzieci, rodziców, dziadków oraz opiekunów i członków organizacji pozarządowych. Korowód jest świętem radości międzypokoleniowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej  tel. 81 466 20 61 e-mail: lcao@lublin.eu.
W imieniu organizatorów:

Ewa Dados – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw Seniorów

Sławomir Skowronek – Dyrektor Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: