BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

E-usługi w SODiR

Troska o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i związana z tym zmiana formy obsługi klientów pokazała, że składanie wniosków do SODIR w formie elektronicznej jest z korzyścią dla przedsiębiorców.

Pokaż zdjęcie:

Korzystanie z elektronicznego systemu składania wniosków poprzez stronę www.sod.pfron.org.pl wymaga jedynie komputera z dostępem do Internetu. Złożenie wniosku jest bezpłatne, system wskazuje, które formularze należy wypełnić, a bezpośrednio po wysłaniu wniosku beneficjent ma wgląd, czy dokument został przyjęty.

Jeśli nie posiadają Państwo loginu i hasła do Systemu SODiR, prosimy o przesłanie na adres e-mail: lublin@pfron.org.pl wniosku o nadanie loginu i hasła, który powinien zawierać następujące dane: pełną nazwę beneficjenta, adres, NIP, REGON oraz nr PFRON.

W przypadku ewentualnych pytań, co do obsługi technicznej Systemu SODiR możliwy jest kontakt z Oddziałem Lubelskim PFRON, pod nr tel. 81 466 76 19, 81 466 76 12, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

Ponadto wszystkie informacje nt. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, bądź refundacji składek ZUS/KRUS można uzyskać kontaktując się z infolinią PFRON pod nr tel.: 22 581 84 10.

Źródło:www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: