BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Styczeń 2020

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Studia kierowane są:

oraz

Źródło: www.umcs.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: