BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 kwiecień 2016

FAR dla dzieci

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji organizuje dla dzieci i młodzieży atrakcyjne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe. Niepełnosprawne dzieci przybywające do hali  sportowej trafiają pod opiekę wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy, natomiast ich rodzice mogą w tym czasie wspólnie spotkać się omawiać ważne tematy.

W sobotę 23 kwietnia br. hala sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki wypełniła się gronem aktywnych młodych uczestników zajęć, którzy energicznie rozpoczęli  wspólną rozgrzewkę.

Zdjęcie

Później, w formie gier i zabaw ruchowych dostosowanych do  wieku i zainteresowań uczestników, w poszczególnych częściach sali przebiegał trening umiejętności i rywalizacja sportowa.

Zdjęcie

W tym czasie rodzice spotkali się z dyrektorem Lubelskiego Oddziału PFRON – panem Jerzym Dębskim.  Rozmowa o problemach  wymagających rozwiązania uświadomiła wszystkim potrzebę współdziałania wielu instytucji i środowisk, a także przybliżyła reguły działania systemu dystrybucji środków finansowych PFRON przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Zdjęcie

Poruszane tematy często dotyczyły spraw, których adresatem nie jest PFRON, ale ich przedstawienie świadczy o skali problemu, z jakim spotykają się osoby, które chcą  wybudować windę w wielorodzinnym domu lub znaleźć stałe miejsce parkingowe na terenie osiedla. Rozmowy i spotkania tego typu są potrzebne, ponieważ budowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga aktywnej i świadomej postawy poszczególnych osób.

Fotogaleria

no images were found

Zofia Brzozowska

Fot. Kamil Artur Kuliński

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: