BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 styczeń 2015

Ferie z Agnieszką Wójtowicz

Głównie na okres ferii zimowych przypadną Wystawy prac plastycznych Agnieszki Wójtowicz.

W dniach 27. I. o godz. 18.30 (dla dorosłych) i 5. II. o godz. 15.00 (dla dzieci) na terenie Galerii Miniatura w Klubie Osiedlowym Miniatura przy ul. Śliwińskiego 1 w Lublinie odbędą się Wernisaże wykonanych przez lubelską artystkę ilustracji do tomiku wierszy Zygmunta Marka Miszczaka pt. „Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba”.

Ferie z Agnieszką1

Trwająca od 27. I. do ok. 7. II. Wystawa tych prac stanie się okazją do przypomnienia zawartych w tomiku utworów w formie odtworzenia, przygotowanego w 2014 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie, filmu. Nagranie zawierać będzie prezentację wybranych wierszy Miszczaka, dokonaną przez znanego aktora Piotra Wysockiego. Wystawie towarzyszyć będą: rozstrzygnięcie Konkursu dla dzieci – głosowania na najpiękniejszą spośród zawartych w książeczce ilustracji, a także – dnia 5. II. o godz. 15.00 – przeprowadzone przez samą autorkę wystawianych prac Warsztaty Plastyczne.

Ferie z Agnieszką

Wszystkie z prezentowanych w trakcie Wystawy prac obejrzeć będzie można także w Galerii pod Schodami Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” przy ul. Kiepury 5a w Lublinie, który dodatkowo udostępni zwiedzającym ilustracje Agnieszki Wójtowicz do oczekującego na publikację tomiku wierszy Zygmunta Marka Miszczaka pt. „Wspomnienie lata”. Technikę wykonania tych ilustracji charakteryzuje wykorzystanie piórka i czarnego rysiku, w wyniku zastosowania których powstały monochromatyczne portrety drzew. Dzięki charakterystycznemu uderzeniu narzędzia, krótko położonej kresce i gęstemu punktowi osiągnięty został efekt przypominający cechy impresjonistycznego pejzażu. Wernisaże prac artystki zaplanowano na 9. II. godz. 15.00 (dla dzieci) oraz 11. II. godz. 18.00 (dla dorosłych), zaś sama Wystawa czynna będzie przez okres ok. 1 miesiąca. Dodać należy, iż chętni do jej zwiedzenia także i tutaj spodziewać się mogą okazji do obejrzenia filmu z nagraniem wybranych wierszy Miszczaka w interpretacji Piotra Wysockiego. Dnia 9. II. o godz. 15.00 będą mieli możność wzięcia udziału w prowadzonych przez artystkę Warsztatach Plastycznych.

Ferie z Agnieszką3

Agnieszka Wójtowicz urodziła się w Zamościu w 1971 roku. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (kierunek: formy użytkowe, specjalność: tkanina artystyczna). Ukończyła studia z zakresu edukacji artystycznej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, uzyskując dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Ireny Nawrot-Trzcińskiej. Domenę Jej artystycznych zainteresowań stanowią m.in. malarstwo, rysunek, grafika i fotografia. Publikowała swoje prace m.in. w dziennikach „Dzień”, „Kurier Lubelski”, czasopiśmie „Akcent”. W latach 1991-92 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL; od 2005 r. jest współpracowniczką Galerii Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, od 1998 r. – Teatru H. Ch. Andersena w Lublinie. Od niedawna jest także instruktorem w WTZ „Teatroterapia” i stypendystką Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin za 2015 r. Artystka należy od 2003 r. do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Ferie z Agnieszką2

 

ZMM

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: