BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 październik 2017

Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza do udziału w VI Festiwalu Filmowym Twórczości Osób Niepełnosprawnych, motywem przewodnim tegorocznego festiwalu i tematem filmów jest hasło „niepełnoSPRAWNI i rodzina”.

Plakat Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnch

Festiwal to imprez kulturalna skierowana do osób niepełnosprawnych i placówek, takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Impreza odbędzie się 24 października 2017 r. w sali Kina Merkury, przy ul. Brzeskiej 43 w Białej Podlaskiej i rozpocznie się o godz. 10:00.

Festiwal ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, pokazanie ich możliwości, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, promowanie  twórczości i wizerunku, rozwijanie zainteresowań związanych z grą aktorską, szukanie sposobów wyrażania własnych myśli i uczuć poprzez kamerę, zwiększenie poczucia własnej wartości i poprawa samooceny osób niepełnosprawnych, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Jakub Semeniuk
Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
Tel. 507-058-833
wtz.biala@caritas.pl

kierownik.wtzbiala@caritas.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: