BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Lipiec 2014

Festiwal umiejętności

Osoby niepełnosprawne postrzegane są przez społeczeństwo przez pryzmat ich ograniczeń, ułomności oraz trudności, których doświadczają w codziennym życiu. Zbyt często zapomina się, że z wieloma czynnościami radzą sobie oni nie gorzej niż zdrowi ludzie, a nierzadko są też obdarzeni różnymi zdolnościami i talentami.

Doskonałą okazją do zaprezentowania posiadanych talentów był zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” „Festiwal Umiejętności”. 25 maja na boisku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie spotkali się uczestnicy z Warsztatów z Józefowa, Oszczowa, Dominikanówki, Wolicy Brzozowej, Krasnegostawu i Muratyna. Współzawodniczyli oni w 8 konkurencjach konkursowych: ceramika, florystyka, malarstwo, rysunek, toczenie na kole garncarskim, rzeźba w glinie oraz gastronomia. W każdej z nich powstało wiele ciekawych i pięknych prac, a te uznane przez jury za najładniejsze zostały nagrodzone. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i plenerową dyskoteką integracyjną.

Zadanie dofinansowane zostało przez Województwo Lubelskie.

no images were found

Marta Gęborys

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: