BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 grudzień 2012

Fotorelacja z debaty w Teatrze Starym

„Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w głównym nurcie życia społecznego” to temat debaty, którą zorganizowało Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki 10 grudnia.

Debata była częścią projektu „Pogranicze równych szans” realizowanego przez stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu oraz między innymi LFOON-SW.

Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu o niepełnosprawnych aktorach „Sześć postaci” a zakończono wręczeniem „Srebrnych Aniołów” dla osób szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

Kasia Łukasiewicz z Aniołem

W debacie wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych, samorządu oraz organizacji pozarządowych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: