BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 luty 2016

Fundacja Arka Bydgoszcz ogłasza konkurs z cyklu „Niepełnosprawni odkrywają świat” pod hasłem „Smak szczęścia”

Fundacja Arka Bydgoszcz ogłasza kolejny konkurs pod hasłem „Smak szczęścia”. Do udziału zaprasza osoby niepełnosprawne, które za pomocą pióra, obiektywu aparatu fotograficznego lub pędzla potrafią odpowiedzieć na pytanie „Czy szczęście smakuje?”
Każdy z nas nosi inną receptę na szczęście, inaczej je określa, posiada inne metody szukania i odnajdywania go. Każdy z nas inaczej interpretuje jego smak i znaczenie. Czas podjąć kolejne, być może niełatwe, ale wartościowe zadanie. Dlaczego? Przede wszystkim szczęście osób niepełnosprawnych jest głębsze, bo okupione wysiłkiem i wrażliwością. A każde bogactwo wewnętrzne trzeba rozdać. Ile więc ludzi tyle możliwości, ilu artystów, tyle szans na obdarowanie!

Opowiedzcie o smaku Waszego szczęścia.

Wyróżnione i zauważone przez Kapitułę prace – zarówno literackie jak fotograficzne i malarskie – zostaną wydane w kolejnej publikacji z cyklu „Niepełnoprawni odkrywają świat”. Będzie to album zawierający wyróżnione prace, którym zainspirujemy nie tylko siebie nawzajem, ale też otaczający nas świat, a czy może być piękniejsze inspirowanie nad to, które pociąga do bycia szczęśliwym?

Jednocześnie podnosimy stopień twórczego zaangażowania zaznaczając, że literacki zestaw konkursowy powinien zawierać dwie formy: opowiadanie oraz scenariusz na podstawie opowiadania.

Prace należy nadsyłać do dnia 31.03.2016 r. na adres:
Fundacja Arka Bydgoszcz
ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz
z dopiskiem: “KONKURS”

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na www.fundacja-arka.org

 

Regulamin Konkursu

Cel konkursu:

 • Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych
 • Przybliżenie społeczeństwu świata niepełnosprawnych Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej
 • Kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych
 • Integracja sprawnych i niepełnosprawnych

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z całego kraju, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu.
 • Każdy z uczestników konkursu literackiego przysyła tylko jedną pracę (jedno opowiadanie plus jeden scenariusz do opowiadania)
 • Praca  nie może przekroczyć pięciu stron maszynopisu.
 • Forma literacka – dowolna.  Czcionka Times New Roman, rozmiar 12..
 • Każdy z uczestników konkursu fotograficznego  przysyła max.3 zdjęcia w wersji analogowej(odbitki) dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową
 • Każdy z uczestników konkursu malarskiego  przysyła max.3 prace  w wersji  oryginalnej dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową Ze względu na pozycje albumowe przesłać w formie cyfrowe.
 • Dopuszczalny format obrazu od  A4(21cm X 29,7 cm) do B1(70cm x 100cm)
 • Dopuszczalny format fotografii  min.21cm x15 cm ; max 45 cm x 30 cm
 • Wersję elektroniczną prac literackich należy  dołączyć na płycie CD lub wysłać na adres  fa@wp.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>konkurs.arkabydoszcz@wp.pl
 • Wersję elektroniczną prac fotograficznych lub malarskiech należy  przesłać na płycie CD wraz z gotowymi pracami.
 • Każdy z uczestników  może wziąć udział we wszystkich formach konkursu  .

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć:

 1. Kopertę A4 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem;
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres, nr  tel.)wraz z PESEL-em;
 3. Oświadczenie podpisane przez autora –  załącznik nr 1
 4. Do prac fotograficznych i malarskich należy dodatkowo  dołączyć oświadczenie –załącznik nr 2.
 5. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika
 6. Prace nadesłane bez wymaganych oświadczeń  lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, na którego przechodzą wszystkie prawa majątkowe, na wszystkich polach eksploatacji, a twórca udziela organizatorowi wyłącznej licencji z tym się wiążącej. Twórca udziela także licencji dotyczącej autorskich praw  osobistych, przez co upoważnia organizatora lub osoby, którym on wyrazi zgodę do dowolnego zmieniania, przekształcania, modyfikowania i wykorzystywania jego utworu.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

 1. Konkurs ogłasza się z dniem 12.12.2015 r.
 2. Prace należy dostarczyć na  adres:
  Fundacja Arka Bydgoszcz
  Warszawska 25
  85 – 058 Bydgoszcz

z dopiskiem   KONKURS

3. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 marca  2016 roku.

Kapituła  konkursu:

 1. Skład Kapituły ustalają organizatorzy.
 2. Kapituła  oceni prace w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich przyjmowania
 3. Autorzy nagrodzonych tekstów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu

Nagrody:

 • Najciekawsze prace wybrane przez kapitułę zostaną wydrukowane w specjalnej publikacji pod konkursowym tytułem.
 • Wyróżnieni autorzy, których prace znajdą się w wydanych publikacjach, zostaną zaproszeni  na spotkanie warsztatowo-integracyjne.

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania dodatkowych honorariów autorskich.
 • Autorzy prac przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do konkursu prac.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: