BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 czerwiec 2016

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „SAMOdzielni”

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnością z tytułu choroby psychicznej do udziału w projekcie pn. „SAMOdzielni”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej poprzez rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych.

Adresaci Projektu:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym z tytułu choroby psychicznej;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
 • osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać  bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego;
 • treningów psychospołecznych i zawodowych;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • konsultacji  z lekarzem psychiatrą;
 • szkoleń zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110,
 • lub na adres e-mail: herospraca@gmail.com,
 • lub osobisty w biurze projektu przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie.

Więcej o projekcie na stronie Fundacji Heros.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: