BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2013

Fundacja „Pocztowy Dar” wsparciem dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Gościeradowie zrealizowali projekt współfinansowany przez Fundację „Pocztowy Dar” pn. „Gotujemy się do pracy –  integracyjno społeczne warsztaty kulinarne”.

Fundacja „Pocztowy Dar”

 

Projekt adresowany był do osób  z niepełnosprawnością – uczestników zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie. Był to cykl czterech warsztatów kulinarnych, którego głównym  celem było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – uczestników projektu.

Innym ważnym celem było  również nawiązanie i podtrzymanie współpracy z szeroko rozumianą społecznością lokalną, przedstawicielami placówek gminnych i samorządowych oraz promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Rezultatem pośrednim, ale równie ważnym było doposażenie placówki rehabilitacyjnej, jaką  jest Warsztat Terapii Zajęciowej w sprzęt AGD oraz drobny sprzęt kuchenny, który będzie służył do dalszej terapii usamodzielniającej  i zawodowej prowadzonej wśród osób niepełnosprawnych.

Bardzo ważnym, dodatkowym efektem realizacji projektu jest wzrost pewności siebie osób niepełnosprawnych: uwierzyli w swoje możliwości i umiejętności. Spotkania ze społecznością  dodały im pewności siebie i podbudowały psychicznie. Radość, jaka emanowała z twarzy uczestników projektu podczas zajęć kulinarnych i spotkań integracyjnych mówi sama za siebie – nic dodać nic ująć.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW