BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 sierpień 2017

Fundacja Szansa dla Niewidomych organizuje Piknik Integracyjny „Jesteśmy razem”.

Fundacja Szansa dla Niewidomych organizuje Piknik Integracyjny „Jesteśmy razem”. Piknik odbędzie się 9 września 2017 na placu przed Centrum Kultury w Lublinie w godzinach 10:00-17:00. W godzinach 10:00-14:00 jako wydarzenie towarzyszące w Sali Kinowej Centrum Kultury odbędzie się krótka konferencja wraz z pokazem filmu z audio deskrypcją. 

Celem przedsięwzięcia jest:

 • upowszechnienie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych;

 • pogłębianie wiedzy dotyczącej środowiska osób niepełnosprawnych;

 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;

Fundacja zaprasza do zgłaszania swojego czynnego udziału w pikniku w postaci prelekcji czy stoiska wystawienniczego.

„Chcielibyśmy, aby Piknik był organizowany wspólnie z zainteresowanymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Lublinie, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy i poszukujemy ciekawych pomysłów jak uatrakcyjnić Piknik, tak aby spełniał on swoje cele.”

PROGRAM PIKNIKU

9.09.2017

Lublin

10:00-14:00 (Sala Kinowa Centrum Kultury)

Konferencja:

 • Raport z dostępności obiektów użyteczności publicznej w Polsce
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych- idee i założenia
 • Kilka słów o audio deskrypcji
 • Lublin otwarty na niepełnosprawnych
 • Film z audio deskrypcją

10:00-17:00 (plac przed budynkiem Centrum Kultury)

Piknik:

 • Catering (dla 120 uczestników przewidziane darmowe przekąski)
 • Loteria fantowa
 • Wystawa sprzętu tyflo rehabilitacyjnego oraz publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Stoiska organizacji biorących udział w pikniku
 • Wystawa zdjęć aktywnych osób niepełnosprawnych z Lublina
 • Refleksolog
 • Warsztaty z wikliny papierowej- „Stowarzyszenie w dobrej wierze”

Zgłoszenia na konferencję oraz wystawę przyjmuje:

Joanna Szafrańska

Fundacja Szansa dla Niewidomych

joanna.szafranska@szansadlaniewidomych.org

tel:881 946 995

www.szansadlaniewidomych.org/tyflopunkty

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: