BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Listopad 2016

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – szkolenie

Zapraszamy do Lublina w dniach 08-09 listopada na wydarzenie edukacyjne: Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie oraz warsztaty tematyczne odbywać się będą w Lublinie od 9.30 do 16.30  Miejsce szkolenia: Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.

Podczas szkolenia (w dniu 08.11) – przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE dostarczą najbardziej aktualnych informacji nt. planowanych konkursów.

Warsztaty (w dniu 09.11), odbędą się równolegle w dwóch grupach:

Projekty edukacyjne (gr. I)
Wsparcie dla grup defaworyzowych (gr. II)

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym seminarium/warsztacie!

Kontakt: rekrutacja@ckngo.pl

Rejestracja na stronie: http://www.ckngo.pl/blog/show-post/p/20

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: