BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 czerwiec 2016

 Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w powiecie łęczyńskim

To hasło przewodnie konferencji która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Konferencję rozpoczął  i powitał gości w imieniu starosty Kazimierz Radko sekretarz starostwa i Małgorzata Paprota przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rasy ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej szefowa Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Zdęcie

Sekretarz powiatu i prowadząca

ZdjęcieMałgorzata Paprota z mikrofonem

Spotkanie prowadziła Barbara Radko-Jędruszak-konsultant ds. projektów i programów zewnętrznych.

Małgorzata Paprota opowiedziała o funkcjonowaniu PZAZ-u, jego osiągnięciach, profilu działania. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 70 osób z czego 2/3 stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zakład rozpoczął działalność 21 grudnia 2006 r. i mieści się w budynku Szpitala Powiatowego przy ulicy Krasnystawskiej. Założycielem Zakładu jest Powiat Łęczyński, środki na jego utworzenie i dofinansowanie działalności pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego. Zakład prowadzi działalność gastronomiczną, przygotowuje całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala, zakładów opiekuńczo-leczniczych, szkół i innych placówek. Ponadto organizuje bankiety i przyjęcia na terenie PZAZ, świadczy usługi cateringowe w lokalnym środowisku.

Zdjęcie

Elżbieta Juszka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zreferowała temat „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” i przedstawiła ofertę edukacyjno-terapeutyczną. Poradnia zaoferowała bardzo duży pakiet usług, każdy znajdzie coś dla siebie.

Zdjęcie

Aneta Zabłocka dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej opowiedziała o pracy ośrodka. Placówka istnieje od września 2011 r.  Pracujemy w pięciu grupach. Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno terapeutyczne oraz rewalidacyjno– wychowawcze. Zajmujemy się terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  umiarkowanym i znacznym, ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz terapią osób z autyzmem.

Jan Arczewski mówił o problemach osób niepełnosprawnych które wysłuchuje prowadząc telefon zaufania. Osoby niepełnosprawne dzwoniące do p. Jana mówią mu o problemach z pracą, dyskryminacji, nie radzeniu sobie, o słabościach  i trudnościach dnia codziennego. Problemów i spraw jest bardzo wiele, tylko, nie każdy je widzi, dostrzega, reaguje. Pan Jan z wykształcenia jest psychologiem. Lubelski Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych prowadzi od 1986 roku. Życiowe   motto Jana Arczewskiego to „Żyć pełnią życia”. Chorobo, nie oddam ci wszystkiego! Mimo znacznej niesprawności ruchowej pracuje zawodowo, podróżuje, pisze wiersze, koresponduje z dziesiątkami przyjaciół. Żyje pełnią życia mimo choroby, wózek Go nie przeraża. Jeszcze dwa lata temu mógł samodzielnie jeść teraz i to jest niemożliwe, jest bardzo pogodny i otwarty na drugiego człowieka.

Zdjęcie

Anna Kłoda z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Przedstawiła ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych –  Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy (placówka PSOUU Koło w Łęcznej), Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej i Antoniowie, ZAZ, Zespół Orzekający. Powiedziała jakie zadania  i programy realizuje PCPR.

Marzena Pogonowska omówiła ofertę Powiatowego Urzędu Pracy, skierowaną do osób niepełnosprawnych. Treści, cyferek było tak wiele, że nie wszystko można było zapamiętać.

W konferencji oprócz gości, prelegentów brały udział osoby niepełnosprawne, rodzice i tak naprawdę niewiele wynieśli. Dla osób niepełnosprawnych ważne było funkcjonowanie co pięknie pokazała dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego i Jan Arczewski. Rodzice czekali na dyskusję na którą zabrakło czasu, a miały być omówione propozycje działań powiatu w stosunku do osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami powyżej  25 roku życia.

„ Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać „.       Jan Paweł II

Siedząc na sali słyszało się rozmowy: „o programach, ofertach możemy czytać w Internecie lub pójść do urzędu,  a tu mieliśmy rozmawiać o konkretnej sprawie….”. Idąc za cytatem słów naszego wielkiego autorytetu – Polaka – Ojca Świętego wierzę, że droga rodziców i samorządowców będzie wspólna a nadzieje pokładane przez rodziców zaowocują. Osłodą na zakończenie był słodki poczęstunek przygotowany przez ZAZ i występ zespołu „Bębnoludy” z WTZ Janowica.

Zdjęcie

Wierzę, że kolejne konferencje odniosą się bardziej do rzeczywistości a organizatorzy wezmą pod uwagę, że na sali są też osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Pytania są niebezpieczne, nie ruszaj ich, będą spały.

Zapytasz – zbudzisz, i znacznie więcej niż myślisz pytań powstanie.      

Jonathan Carroll

Nie bójmy się mówić, pytać jeśli chcemy coś zrobić, zmienić. Wspólna praca i działania to gwarantowany sukces.

M.Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: