BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 wrzesień 2018

Gala Aktywni z Lublina

W dniu 26 września 2018 roku odbyła się Gala „Aktywni z Lublina”. Uroczystość połączona była z rozstrzygnięciem XIII edycji konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnościami.

Nagrodzone osoby pochodzą ze środowiska osób z niepełnosprawnościami z terenu Lublina i w sposób szczególny zasłużyły się na jego rzecz. Działania nagrodzonych i wyróżnionych osób mają na celu pełne włączenia społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Podczas uroczystości zostało wręczonych: 11 Medali Prezydenta Miasta Lublin, 3 Medale 700-lecia Miasta Lublina oraz 2 okolicznościowe grawertony.

23

Medale otrzymali:

w Kategorii III za zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Wędkarsko-Rekreacyjny Klub EKO; Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz okolicznościowy grawerton otrzymała Sylwia Góźdź – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i C w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A za wprowadzanie innowacyjnych form terapii i aktywizacji osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w realizację wielu inicjatyw na rzecz środowiska.

W Kategorii II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

Sylwester Zams zgłoszony przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina”; Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie; Dorota Fornalska Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko w Lublinie” a także wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki; Danuta Wach – Dyrektor SOSW Nr 2; Halina Walczykiewicz; Janusz Padziński.

W Kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp. medale otrzymali:Janusz Dwornicki, Dorota Dutkiewicz, Marian Ostojewski.

Dodatkowo wyróżniono medalem 700-lecia Miasta Lublin: Prof. dr hab. Bogusława Marka, Prof. dr hab. Janusza Kirenko, Marka Piaseckiego.

Okolicznościowy grawerton otrzymała także Agnieszka Zańko.

W uroczystości wzięły udział osoby wyróżnione i uhonorowane medalami w latach poprzednich, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym organizacji pozarządowych, rodziny osób z niepełnosprawnością, opiekunowie, pracodawcy.

W części artystycznej uroczystości wystąpił duet Błędowski&Bogutyn z utworami zespołu The Beatles.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: