BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Grudzień 2011

Gala Aktywnych i Solidarnych 2011

19.12.2011 r. odbyła się Gala Aktywnych i Solidarnych 2011.
Gala organizowana była po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”.

Podczas Gali wyróżnione zostały najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością na Zamojszczyźnie, które dzięki postawie konsekwentnego dążenia do wyznaczonego celu osiągnęły  sukces w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

Osoby niepełnosprawne zostały wyróżnione w następujących kategoriach:
– Zatrudnienie
– Sport
– Nauka
– Kultura

W kategorii zatrudnienie został nagrodzony duet Krzysztof Wiśniewski i Marek Iwanicki z Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Zostali oni docenieni za konsekwencję działania i dążenia do wytyczonego celu, za postawę, która pozytywnie wpływa na postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i łamie dotychczasowe, niekorzystne dla tej grupy osób stereotypy mentalne. Laureaci udowodnili swoim życiem, że osoby  niepełnosprawne mogą być aktywne życiowo i społecznie, mogą wykonywać pracę i nieść pomoc innym ludziom.
Serdecznie gratulujemy laureatom sukcesu, życząc wytrwałości w pracy i dalszych osiągnięć na drodze kreatywnego realizowania siebie i swojego życia.

PSOUU Tomaszów Lubelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: