BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Listopad 2012

Gala Aktywnych i Solidarnych 2012

„Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie” to kampania rozpoczęta w 2011 przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Celem kampanii jest zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to już kolejna  Gala, pierwsza miała miejsce w 2011 roku.

II Edycja  „Gali Aktywnych i Solidarnych 2012”, odbędzie się 03 grudnia 2012 roku (w godz. 11:00 – 14:00) w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Tematem przewodnim tegorocznej Gali jest rozpowszechnianie i wdrażanie  Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 roku.

Więcej na stronie Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: