BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Listopad 2015

Gala Aktywnych i Solidarnych

W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację Kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

V Edycja „Gali Aktywnych i Solidarnych”, rozpocznie się 02 grudnia o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Podczas Gali wyróżnione zostaną:
KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2015 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
– praca
– nauka
– kultura i sztuka
– sport
– aktywność obywatelska

KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2015 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/ osoby z niepełnoprawnością,

KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

KATEGORIA D – Przyjazna administracja publiczna , której działania na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego

KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne, które działają na rzecz zwalczania stereotypów i promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością

Aby zgłosić KANDYDATA do wyróżnienia w danej kategorii, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją do organizatorów gali do dnia 20 listopada 2015 roku na adres e-mail: biuro@spdn.pl wpisując w tytule maila „Gala – zgłoszenie”.

Uwaga !!! Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów do wszystkich lub tylko do wybranych kategorii. Jedna karta zgłoszeniowa powinna zostać wypełniona dla jednej zgłaszanej osoby/grupy/instytucji.

Wyboru nagrodzonych/wyróżnionych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, poprzednich nagrodzonych oraz przedstawicieli Organizatora.

Więcej informacji:

Kamil Kabasiński

kamil.kabasinski@gmail.com

608-247-039

Źródło: Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: