BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 wrzesień 2015

LODOŁAMACZE 2015

14 września 2015r. odbyła się Podkarpacko – Lubelska Regionalna Gala Jubileuszowa X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015.

Uroczystość miała miejsce w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zdobyło tytuł Super Lodołamacza 2015. Dyplom oraz statuetkę Lodołamacza odebrała Stanisława Raczkiewicz Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim.  W tej uroczystej chwili towarzyszyli jej przedstawiciele pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim Krzysztof Wiśniewski i Wioletta Żuk. Podczas Gali zaprezentowano program działania naszego Stowarzyszenia oraz osiągnięcia w zakresie aktywizacji życiowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szczególną uwagę zwrócono na utworzenie systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, podkreślając, że przygotowanie tych osób do aktywności społecznej i zawodowej Stowarzyszenie rozpoczyna już od okresu wczesnego dzieciństwa poprzez kolejne etapy ich życia. Kompleksowe, wielodyscyplinarne i ustawiczne wsparcie jest świadczone w ramach działalności utworzonych przez Stowarzyszenie placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Mieszkań Treningowych.

no images were found

Stanisława Raczkiewicz

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: