BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 czerwiec 2017

Gala nadania Certyfikatu „Zakup prospołeczny”

W dniu 26 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” miała miejsce uroczysta Gala nadania Certyfikatu „Zakup prospołeczny” dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii Społecznej.Gala organizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zdjęcie

Znak „ Zakup prospołeczny” przyznawany jest: centrom integracji społecznej (CIS), zakładom aktywności zawodowej (ZAZ), spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom inwalidów i niewidomych, spółkom prawa handlowego ( spółka non-profit), fundacjom, stowarzyszeniom, innym podmiotom, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inną działalność o charakterze ekonomicznym.

Certyfikat może otrzymać podmiot ekonomii społecznej, który dba o jakość wytwarzanych przez siebie produktów i świadczonych usług. Kupując produkty opatrzone tym znakiem możemy przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi zaangażowanych w poprawę swojej sytuacji życiowej i zawodowej, a przyznanie znaku to potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów i usług.

Certyfikat nadawany jest przez Lubelską Kapitułę Certyfikującą powołaną przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

W województwie lubelskim funkcjonuje już 7 podmiotów, które posługują się znakiem „ Zakup Prospołeczny”. Poniżej wymienione zostały podmioty, którym został przedłużony certyfikat.

 1. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie – kategoria produkt: olejki, mydełka, herbatka rumiankowa, kategoria usługa: wiejskie SPA, zielona szkoła
  i jednodniowe wycieczki

 2. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów Sp. Z o.o. – kategoria produkt: „Zawijas nasutowski”, kategoria usługa: „Edukacyjna gra historyczna powstańcza potyczka 63” – warsztaty edukacyjne

 3. Spółdzielnia Socjalna P.W. Emaus – kategoria produkt: przystanek „Emaus”, przystanek „Borzechów”, ławki betonowe i metalowe, kosz na śmieci, stół betonowy „Hoka Hey”, kategoria usługa: usługa gastronomiczna – pizza, danie kebab, pita, tortilla, świeżo wyciskane soki, tiramisu

 4. Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres (Bialskie Cuda) – kategoria produkt: pościel dla dzieci i dorosłych, tekstylne zabawki, akcesoria wystroju wnętrz, gadżety reklamowe ręcznie wykonane; kategoria usługa: usługi hafciarskie, warsztaty rękodzieła

 5. Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie – kategoria produkt: części elektrotechniczne i motoryzacyjne.

 6. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” Zakład Aktywności Zawodowej – kategoria usługa: usługa cateringowa Santiago Cafe

 7. Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o. o. – kategoria usługa: wyroby garmażeryjne, usługa cateringowa.

  Zdjęcie

Podczas Gali znak „ Zakup Prospołeczny” otrzymało 5 kolejnych podmiotów tj. :

1. Spółdzielnia Socjalna Vita Solis, Łowcza Kolonia – kategoria usługa – gastronomiczna/cateringowa,

2. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów Sp. z o.o.,  Nasutów – kategoria usługa: warsztaty dekoracji potraw – „Nasutowski carving”,

3. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej – kategoria usługa: gastronomiczna/cateringowa,

4. Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie – kategoria usługa utrzymania czystości,

5. Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” w Krzywdzie – usługa cateringowa.

Fotorelacja Kamil Artur Kuliński

no images were found

Renata Jońska

kierownik oddziału ds. Projektowania oraz Funduszy UE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: