BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 grudzień 2017

Gala „Włączonych i Aktywnych”

Dnia 3 grudnia 2017 r. w siedzibie TVP3 Lublin przy ul. Raabego 2 w Lublinie odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca telewizyjną audycję cykliczną „Włączeni i Aktywni”. Bohaterami kolejnych odsłon audycji były odnoszące wielorakie sukcesy, czynnie w życiu społecznym uczestniczące osoby niepełnosprawne.

Gospodarzami spotkania w dniu 3 grudnia byli: Ryszard Montusiewicz Dyrektor TVP3 Lublin (współprowadzący Galę wraz z realizatorką audycji P. Anną Dąbrowską) oraz Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON. Na spotkanie przybył także Minister Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pełnomocnik rzadu ds ON

Położona na III piętrze budynku przy ul. Raabego sala zapełniła się zaangażowanymi w przełamywanie barier, włączonymi i aktywnymi osobami niepełnosprawnymi. Te ostatnie – oprócz możliwości wypowiedzenia się na tematy dotyczące Ich środowisk oraz owoców danego przez Nie za pośrednictwem TV świadectwa – otrzymały od organizatorów pamiątkowe płyty dvd z nagranymi audycjami programu.

Marek Miszczak

Zdjęcie

Wpisującą się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Galę uświetnił występ Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod batutą Pani Iwony Borcuch.

występ uczniów szkoły muzycznej

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: