BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Październik 2011

Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium

Gaudium (łac.) znaczy radość – to wartość, którą organizatorzy chcą obdarzać osoby niepełnosprawne poprzez możliwość udziału w prezentacji własnej twórczości, jak również przekazać ideę szerszemu kręgowi społeczeństwa przez włączenie osób jako widowni, oraz promocję twórczości niepełnosprawnych w środkach medialnych.

 

Młodzież z – WTZ Janowica jeszcze nie wzięła „oddechu” po zakończonym festiwalu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Łęcznej a już 03 października ruszyła na kolejne spotkanie artystyczne. Zespół „Figiel” wraz z kilkoma innymi uczestnikami warsztatu – w sumie 11 osób i 3 opiekunów brali udział w Krakowskich Spotkaniach Artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Uczestnicy krakowskich spotkań artystycznych to :
Osoby niepełnosprawne z województwa małopolskiego i Polski południowej:
– mieszkańcy domów pomocy społecznej

-uczestnicy :- warsztatów terapii zajęciowej,- środowiskowych domów samopomocy,- ośrodków wsparcia
– uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych.

Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM mają na celu promocję twórczości artystycznej osób starszych i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez konkursową prezentację dorobku artystycznego uzyskanego w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, w formie występów scenicznych oraz prac plastycznych i rękodzieła. Rehabilitacja społeczna i aktywizacja osób niepełnosprawnych wpływa nie tylko na poprawę ich kondycji psychofizycznej, ale również przyczynia się do większej samodzielności w życiu społecznym.

Nasza grupa brała udział w konkursie scenicznym prezentując spektakl pt. „Psychomachia” – spektakl bardzo się podobał, występ został nagrodzony gromkimi brawami i za swoją prezentację otrzymał wyróżnienie.

 

Występ Zespołu „Figiel”


Grupa na scenie po otrzymaniu upominków

Solista naszego zespołu – Łukasz Lisek swoim śpiewem uatrakcyjnił krakowskie spotkania artystyczne.

W trzecim dniu pobytu grupa zwiedziła najpiękniejsze miejsce w Krakowie – Wawel w tym grób Pary Prezydenckiej , Stare Miasto – Rynek, Kościół Mariacki

 

Spełnione marzenie Łukasza M – odwiedzić grób Prezydenckiej Pary

Dziękujemy organizatorom, za możliwość wzięcia udziału w krakowskich spotkaniach artystycznych a prezesowi Panu Tadeuszowi Skibie za pomoc i opiekę w czasie pobytu. Wszystkim pracownikom placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie życzymy wiele wytrwałości w codziennej pracy.

“Kiedy jesteście szczęśliwi, spójrzcie w głąb waszych serc, a odkryjecie, że tylko to, co sprawiało wam ból, teraz sprawia wam radość.”  Kahlil Gibran

Życzę w imieniu swoim i naszej grupy wszystkim pracującym z osobami niepełnosprawnymi wiele zadowolenia i radości.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: