BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Listopad 2016

Generator ofert czyli jak złożyć ofertę w Urzędzie Miasta Lublin

We wszystkich konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych od listopada 2016 r. obowiązkowo organizacje muszą składać oferty za pośrednictwem generatora. Jak to zrobić? Czy jest to trudne? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi na szkoleniu 14 listopada, 17:30 w sali ślubów Trybunału Koronnego (I piętro), ul. Rynek 14.

W 2016 roku zmianie uległy wzory ofert, umów i sprawozdań wykorzystywane we współpracy finansowej Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. W trakcie konsultacji przyszłorocznego Programu współpracy Miasta Lublin z trzecim sektorem ustalono, że we wszystkich konkursach wprowadzimy generator ofert. W trakcie III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin padł postulat prowadzenia regularnych szkoleń z tematów ważnych i aktualnych dla organizacji. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie:

Generator ofert i nowe wzory ofert w otwartych konkursach ofert
14 listopada 2016 r. – poniedziałek
godz.: 17:30
Sala Ślubów Trybunału Koronnego, Lublin, ul. Rynek 14 (I piętro)

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą finansową z Miastem Lublin. Tematyka szkolenia będzie skupiać się na wprowadzanym w Lublinie elektronicznym generatorze ofert WITKAC. Generator ten będzie wykorzystywany w trakcie wszystkich otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, tzw. małych grantów lub 19a.

Przepraszamy, ale sala szkoleniowa nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szkolenie, w mniejszej grupie, w sali dostępnej dla wszystkich osób z niepełnosprawnością ruchową odbędzie się w innym terminie.
Poinformujemy o nim na stronie www.ngo.lublin.eu.

Źródło: www.lublin.eu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: