BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Wrzesień 2019

„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” – spektakl tłumaczony na PJM

„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” to spektakl szczecińskiego Teatru Kana, powstały na podstawie „Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości” Swietłany Aleksijewicz. Sztuka zostanie zaprezentowana w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie i będzie tłumaczona na PJM (Polski Język Migowy). 

Spektakl Teatru Kana jest narracją teatralną o mechanizmach pamięci i stosunku człowieka do przeszłości. Opowiada o katastrofie elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań, które przylepiły się do niego w trakcie drogi i które przyniósł ze sobą aż do: teraz, tutaj. Bohaterowie opowieści Aleksijewicz są pogubieni w czasie. Nieustannie porównujący siebie stąd i siebie z kiedyś, pęknięci, niedokładnie poskładani. Boją się, że przeszłość bezpowrotnie minęła, że jest już nie do odzyskania. Dawno wystygły ich ciała, jeszcze schną głowy po tańcu ostatniego dnia lata – w świecie sprzed wybuchu.

Spektakl będzie tłumaczony na PJM (Polski Język Migowy)

Bilety dostępne w kasie Centrum Kultury oraz online.
Dla Osób Głuchych obowiązują ulgowe ceny biletów.

24. Konfrontacje Teatralne
„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”
Teatr Kana (Szczecin)
14 października 2019
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie

 

www.ck.lublin.pl

Centrum Kultury w Lublinie
Peowiaków 12
info@ck.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: