BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Listopad 2014

Głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

Rada Działalności Pożytku Publicznego z dniem 18 listopada ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

 

Kandydatką Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych na członka Komitetu Monitorującego jest Alicja Jankiewicz, prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, a kandydatem na zastępcę członka Komitetu – Piotr Dąbrowski, prezes Zarządu Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

 

Alicja Jankiewicz
Alicja Jankiewicz
Życiorys (PDF – 37 KB)

 

Piotr Dąbrowski
Piotr Dąbrowski
Życiorys (PDF – 35 KB)

 

Głosować może każda organizacja pozarządowa z siedzibą w Polsce. W tym celu należy wypełnić i wydrukować (lub najpierw wydrukować i wypełnić ręczne), podpisać i przesłać skan karty do głosowania e-mailem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. W treści wiadomości należy wpisać: nazwę organizacji, siedzibę i numer rejestru organizacji oddającej głos. Termin upływa 1 grudnia 2014 r. o godz. 23:59

„Wybierzmy do Komitetu Monitorującego programu PO WER odpowiedzialnych i rzetelnych reprezentantów osób niepełnosprawnych – Alicję i Piotra” – zaapelowała w liście otwartym do organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz wiceprzewodnicząca Zarządu PFON Maria Król. – „Nasi kandydaci świetnie rozumieją potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych, ponieważ sami wywodzą się z organizacji, których członkami są osoby niepełnosprawne (lub ich opiekunowie) i w których same osoby niepełnosprawne tworzą władze organizacji i walczą o swoje interesy” – napisała M. Król.

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

 

Więcej o głosowaniu oraz lista kandydatów na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: