BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Kwiecień 2014

Głuchoniema Dorota prowadzi piekarnię. „Z pracownikami kontaktuje się SMS-ami”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW